Plánování místní akce s globálním přesahem on-line

11/3/2021

Poté, co škola provedla ve fázi ZJIŠŤUJ šetření v komunitě, přichází čas na plánování akce, která přispěje k řešení nebo zvýšení povědomí o vybraném globálním problému.

Co je cílem plánu místní akce?

 • rozhodnout, co konkrétního by mělo být uskutečněno a čeho by mělo být realizací projektu dosaženo
 • naplánovat, připravit, realizovat a vyhodnotit projekt/akci
 • informovat veřejnost o výsledcích projektu atraktivním způsobem

K čemu je dobré mít plán akcebriefing paper (informační dopis partnerům) více popisujeme zde ZDE

Letošní školní rok probíhá převážně distančně, a také místní akce může letos proběhnout on-line. Nabízíme inspiraci, jak takovou akci realizovat:

1. Online kampaň 

 • musí mít dlouhodobější rámec – nejde o jednorázové umístění obsahu na web
 • tvoří ji 3 – 4 tematické příspěvky na webu, facebooku třídy, školy… a trvá 1 – 2 měsíce (frekvence příspěvků 1 x 1-2 týdny)
 • cílí na spolužáky 
 • jednotlivé příspěvky dávají dohromady smysl, podporují jednu myšlenku, kampaň má svůj cíl
 • nemá čistě informační charakter, motivuje, vybízí čtenáře k aktivitě v praxi
 • školy vyhodnocují – kvantitativně (sledovanost, počet like ap.) a kvalitativně (odezva od čtenářů na výzvy, komentáře ap.)
 • musí mít dokumentovatelné výstupy (fotografie, video, psaný text…), které školy sdílí v závěrečné zprávě buď celé nebo jen ve formě odkazů na on-line zdroje, kde jsou však trvale uloženy, nezmizí po nějaké době ap.

Konkrétní příklady:

a) V rámci svého ročního plánu se škola zaměřuje na nakládání se zdroji a plýtvání s vodou. V rámci online kampaně umisťuje na web týdenní výzvy pro studenty a jejich rodiny. Například: Kolik litrů šedé vody spotřebujeme za týden? Jak by se dalo její množství snížit? Prober to s rodiči a týden na to mysli nebo si veď statistiku. Vyfoť se s nápadem, jak množství šedé vody snížit. //  Kolik pytlů odpadu vyprodukuje vaše domácnost…. 

b) V rámci svého ročního plánu se škola zaměřuje na pochopení demokracie a řešení konfliktů. V rámci on-line kampaně umisťuje na web týdenní výzvy pro studenty, jejich kamarády a jejich rodiny. Navrhněte s mimoškolními kamarády téma, které by mohlo být diskutováno ve školním parlamentu – postupně: identifikace, následně vypracujte argumenty pro a argumenty proti. Přesvědčte nějakého dospělého (například) rodiče, aby se vám pod návrh podepsal – dal mu hlas. Pošlete taktový podepsaný návrh koordinátorce/ovi kampaně.

c) V rámci svého ročního plánu se škola zaměřuje na vnímání chudoby a lidské práce ve světě a dlouhodobě spolupracuje s nějakou NNO. V rámci on-line kampaně ve dvou krocích vyzve škola žáky, aby 

1) doma s rodiči nebo prarodiči ušili podle vzoru jednoduché panenky, které budou poslány jako pomoc do XXX – kampaň spolupracující NNO.  

2) Aby napsali dopis, věnování. V něm například: o jakých hračkách sní oni a s čím si hráli jejich rodiče/prarodiče. Lze modifikovat jen na diskuzi s pra/rodičem o tom, s čím si kde kdo hraje… Panenku a dopis buď odevzdat nebo nafotit (ve spojení s kampaní spolupracující NNO)

d) Popis online kampaně jedné naší Světové školky najdete také ve Zpravodaji  na s. 7 nebo v článku SVĚTOVÁ ŠKOLA: POJĎME NA TO OD LESA S KOLÍNSKOU ŠKOLKOU V LESE  

2. Série článků do novin a dalších médií 

 • série na sebe navazujících článků na jednom médiu (facebook, web školy ap.)
 • příspěvky ke zvolenému tématu v několika formách a médiích – článek v místním médiu, příspěvek v místním rozhlasu, článek na školním facebooku nebo webu, nástěnku před nebo ve škole; nebo udělat rozhovor na vybrané téma s nějakým odborníkem, zeditovat ho a otisknout ho v místním médiu nebo na webu/facebooku školy (kam chodí veřejnost – rodiče ap.)
 • zvyšování povědomí o problému a inspirace do praxe k akci
 • podívejte se, jak v minulosti školy informovali o svých akcí   a v závěru stránky Světová škola v médiíchco natočily o svých akcích.

jak navázat spolupráci s místními médii a navazovat mediální partnerství najdete v Manuálu "Dejte o sobě vědět" (průvodce médii a propagací)  v sekci Ke stažení > Dokumenty

Při tvorbě textů pro online akci se můžete inspirovat žurnalistikou zaměřenou na řešení, kterou využívá program Mladí reportéři pro ŽP vzdělávacího centra TEREZA. Jaké s ní pracovat a jak ji použít ve výuce vám představí stručná metodika (volně ke stažení). Pro žáky je připraven i pracovní Zápisník (volně ke stažení).

3. Osvětové video ve stylu youtuberů a PR kampaň na něj

Video by mělo být obsahově podobné jako série článků – viz výše a je vhodné pro žáky, kteří si raději budou hrát s videem, než psát články. I tak by s tvorbou videa měla vznikat drobná PR/kampaň, která vzniklé video zpropaguje a dostane mezi lidi – novinka na školním webu, novinka na webu obce, odkaz na školním, třídním facebooku ap. Doporučujeme případně zhodnocení videa  a jeho dopadu jako u on-line kampaně –  kvantitativně (sledovanost, počet like ap.) a kvalitativně (odezva od čtenářů na výzvy,  komentáře ap.)

S tím, jak natočit reportáž video, vám může pomoci příručka k tvorbě videí programu Mladí reportéři pro ŽP (volně ke stažení), příp. instruktážní video (v anglickém znění s titulky).

Další formy on-line akcí:

 • diskuze s odborníkem (live stream – youtube, twitch), webinář, přednášky pro ZŠ
 • podcasty
 • hudební klip
 • soutěž
 • video, série videí (naučných, informačních…), krátký film, natočení spotů a vysílání online (virál)
 • online kampaň na sociálních sítích
 • 30 denní výzva – buď více ekologický/á (na instagramu, v ekologické aplikaci)
 • webový portál, stránka na sociálních sítích
 • fotografie, výstava fotek/modelů na sociálních sítích
 • podepisování petic

Nové školy zasílají plán akce do konce února v podobě vyplněného formuláře Plán místní akce, který naleznete v záložce „Ke stažení“ > „formuláře“.