Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 125 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy
 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj ve světě
 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice
 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení
 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému

Co zapojením do sítě Světových škol získáte? 

 • prestižní ocenění, které zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a OSN Česká republika
 • zdarma akreditovaný vzdělávací kurz pro učitele Světová akademie v rozsahu 36 hodin a další vzdělávací semináře
 • obsáhlou sadu lekcí, výukových materiálů a metodik k výuce o globálních tématech
 • metodickou podporu při zařazování průřezových témat do výuky
 • konzultace při začleňování témat globálního vzdělávání do Školního vzdělávacího programu 
 • inspiraci pro strukturu plánování a sledování pokroku školy prostřednictvím evaluace učitelů a žáků
 • podporu soudržnosti komunity a aktivní občanství žáků
 • podporu pro systematickou spolupráci s externími partnery (např. charitativní organizace, knihovny, spolky, atd.)
Ambasadoři Marie Šabacká, Jan Lukačevič a Simona Babčáková o programu Světová škola:

Zapojené školy

Zapojte se

Pedagogové, kteří budou školu zastupovat
Hlavní kontaktní osoba
Preferovaná organizace, se kterou chci do programu vstoupit:

Tímto stvrzuji, že je škola připravena vyslat 1-2 zástupce na dvoudenní Úvodní setkání 2.-3. října 2024 do Prahy a tým 1-2 pedagogů a dvou žáků na závěrečné setkání spojené se slavnostní předávkou certifikátů a možností sdílení zkušeností v červnu 2025 v Praze. Kontaktní osoba bude k dispozici k pravidelné komunikaci v rámci programu Světová škola. Společnosti Člověk v tísni, o.p.s., ADRA o.p.s a ARPOK o.p.s se zavazují, že výše uvedené údaje budou použity a zpracovány pouze pro účely Světové školy.

Kontakty