O projektu

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 115 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Světová škola je místem, kde:

 • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
 • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
 • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
 • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
 • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
 • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Předešlý text vystihuje kritéria, která jsou potřebná k dosažení prestižního titulu Světová škola, a zároveň je obsahem certifikátu, který škola získává. Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen od roku 2006 a to díky stejnojmennému mezinárodnímu projektu, do kterého se Člověk v tísni v uplynulých letech zapojil. 

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

 • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana) do výuky (metodické materiály).
 • Konzultace při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do Školního vzdělávacího programu a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
 • Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR - uznání, ocenění a povzbuzení pro práci jednotlivých aktivních učitelů
 • Inspiraci pro strukturu pro plánování a sledování pokroku školy a spolupráci s partnery.
 • Podporu soudržnosti komunity a aktivní občanství studentů.
 • Může sloužit částečně i jako podklad pro školní inspekci.
 • Podporu pro systematickou spolupráci s externími partnery (např. charitativní organizace, knihovny, spolky, soukromé firmy atd.).

Pokud by vaše škola měla zájem usilovat o ocenění Světová škola, můžete počítat s tímto kompletním servisem z naší strany. Co je naopak nezbytné ze strany školy pro úspěšnou spolupráci a naplnění cíle, je fungující školní tým vybraných pedagogů a motivovaných studentů a jejich účast na úvodním a závěrečném semináři. Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi. Školy se v případě zájmu mohou hlásit ke kterékoliv z nich.

Světová škola v médiích

Summit Světových škol 2022 a Ministerstvo zahraničích věcí České republiky  - https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/aktualne/summit_svetovych_skol_2022.html 

Škola v Malči je světová: dětí ví o bezpráví holocaustu i co stojí kakao https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/skola-v-malci-je-svetova-deti-vi-o-bezpravi-holocaustu-i-vprodukci-
kakaa-202101.html 

Frydlantsko.eu - Titul Světová škola získalo 15 nových škol. Je mezi nimi i Gymnázium Frýdlant

Novojičínský deník - Tři školy na Nojičínsku jsou světové

Žatecký deník - Škola v Měcholupech má certifikát Světová škola

Boleslavský deník – Vlkavská školka je světová a má na to „papír“

ČRo Plus od 10:50 – Kateřina Sobotková o Světové škole a 7 nových finalistech v 10.50

Blesk.cz – Dalších 7 škol získá certifikát Světová škola za globální témata

V brněnském Dobrém ránu na ČT1 od 62:44 minuty

Na ČRo Plus – Reportáž z Evangelické akademie v Praze, jejíž studenti vymysleli projekt Špaček, kam s ním aneb S vajglem do koše. Projekt se zaměřuje na problém nedopalků, které jsou všude kolem nás. Studenti informují veřejnost, vyjednali v městské části barevné koše na nedopalky, tzv. vajgl koše.

V ostravském Dobrém ránu ČT1

Reportáž z Ostravy od 7:15 min

Reportáž z udílení titulů Světové školy: Světová škola je v Jindřichově ve Slezsku, sledujte 13:40 min

Článek na iDnes.cz: Děti ze "světové školky" chtějí hezčí svět, starají se o park i ptáky


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM