Rudí Khmérové

Učební jednotka se věnuje příčinám vzestupu popularity Rudých Khmerů v Kambodži, jejich myšlenkám a praktikám, jejich obětem a dalšímu vývoji v Kambodži po ukončení vlády Rudých Khmerů. Úvod je věnován očitému svědkovi Haing Ngor, poté se studenti seznámí s historickými fakty a zhlédnou část videa „Kambodţa-Pol-Pot-a-Rudí-Khmérové“.