Coca Cola kolonizace

Žáci si uvědomí, kolik nadnárodních společností znají a prostřednictvím vžití se do rolí (spotřebitel, manažer, dělník, akcionář) si uvědomí, jak taková společnost ovlivňuje život lidí z různých částí světa.