ZŠ a MŠ Olomouc Svatoplukova 11

Koordinátor
Mgr. Jana Maršíková
Vedení školy
Mgr. Jiří Vymětal
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2019 do roku 2021. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2026.

Jsme škola a školka s jasnou vizí otevřenosti světu. Je pro nás samozřejmostí plynulý přechod z předškolního vzdělávání do školního. Naší cestou je záživné vyučovaní s prvky projektové výuky, dostatek pohybu a času na vzduchu.

Jsme zapojení do projektu Ekoškola, vysazujeme ovocné stromy v naší městské části, třídíme odpad, pořádáme akce s charitativním přesahem, podílíme se na kulturních akcích při vítání občánků, oslavách jubilantů. Spolupracujeme s Olomouckou Charitou, ve spolupráci s komisí městské části Řepčína se pravidelně podílíme na úklidu řeky Moravy, …

Domníváme se, že naše žáky provázíme školním životem s co největší možnou úctou a respektem k jejich potřebám. Jsme nastavení k tomu tvořit a posílat dobro do všech koutů republiky, snad i dál. Rádi bychom byli inspirací nejen našemu okolí, ale nejlépe celému SVĚTU! 😉

Základní škola se ve školním roce 2021/2022 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

Přečtete si rozhovor s ředitelem školy Jiřím Vymětalem o jeho pohledu na Světovou školu.

Školní rok 2022/2023

Férová snídaně

Pro místní akci s globálním přesahem jsme využili celorepublikového happeningu a konceptu férové snídaně, který se na naší škole pořádá již několik let. Kromě sdílení lokálních produktů jsme pozvali i místního pěstitele (Ze-zahrátky), zařadili stánky a stanoviště k výrobě barefootových sandálů, ochutnávce fairtrade čaje, nákupu fairtrade kávy, swapu s oblečením a několik stanovišť s aktivitami pro děti. Příjemnou atmosféru dotvořila kapela naší školy. Velký důraz jsme kladli na osvětu o fairtradu během celé akce prostřednictvím malého akčního projektu žáků 7. třídy, který vznikl jako návazná aktivita v hodinách zeměpisu. Během lekcí o fairtradu vznikla akční skupinka několika žáků, kteří zrecyklovaly fotovýstavy s tématem Fairtrade (NaZemi) z minulých let a vyrobili si z nich výstavu k nošení na záda. Žáci poté oslovovali účastníky akce formou ,,živé výstavy´´, seznamovali účastníky s obsahem jednotlivých posterů a kladli otázky k porozumění. Během aktivity rozvíjeli komunikační a propagační schopnosti.

A jak akci hodnotí žáci i učitelé?

  • Akce měla příjemnou rodinnou atmosféru a nadchla mě spolupráce s žáky během jejich akčního projektu.
  • Akce byla super, jsem na sebe pyšná, že jsem se překonala a dokázala jsem oslovovat lidi s živou výstavou
  • Akce byla skvělá, moc mě bavilo připravovat živou výstavu, oslovovat lidi a povídat jim o fair trade

Školní rok 2021/22

Knižní jarmark

Tématem letošní akce byla odpovědná výroba a spotřeba. V rámci projektové dne nazvaného Den s knihou byl zrealizován Knižní jarmark, kde se podařilo získat více než 500 knižních titulů. Výtěžek z prodeje darovaných knih byl zaslán organizaci Člověk v tísni na humanitární účely. Kromě toho probíhala osvěta o odpovědné výrobě a spotřebě s hlavními partnery projektu – Knihovnou města Olomouce a místní knihkupectví Zlatá velryba podporující kvalitní četbu pro děti a mládež. V rámci školy byli pozváni nejrůznější hosté a v rámci dopolední bloku probíhal cyklus jednotlivých přednášek na různá témata související s komunitní akcí a projektovým dnem. Zpětná vazba od účastníků akce byla velmi pozitivní a od rodičů vzešlo přání, aby se akce konala pravidelně (alespoň 1x do roka).

A jak akci hodnotí žáci?

E. W. (6. třída) – „Realizace projektu je super, baví mě, dozvím se něco nového, naučím se novým dovednostem a přispěji na dobrou věc (např. ochranu životního prostředí).“

N. Z. (6. třída) – „Projekty realizovanými na naší škole se učíme vnímat svět z perspektivy druhých, těch, kteří jsou na tom lépe / hůře než my, je to velmi poučné a zároveň i zajímavé.“

H. I. (8. ročník) – „Realizace projektu mi přináší hlubší porozumění problematice udržitelného rozvoje a globálním tématům, o kterých se neustále všude možně dozvídáme, ale jen povrchně.“

Školní rok 2020/21

Vše o včelách

Projekt byl zaměřen na šíření osvěty ochrany včel (včelstva) a hmyzu obecně. Byla uspořádána komunitní akce v rámci projektového dne, který se probíhal v prostorách naší školní budovy. Členové žákovského týmu připravili stanoviště s informacemi o životě včel, jejich důležitosti i rizikům, kterým čelí v krajině. Na jednotlivých stanovištích rozmístěných po celé škole si žáci mohli vyzkoušet: soutěžit, vyrábět, objevovat, poznávat, ochutnávat apod. Na celé akci spolupracoval pan včelař, jenž se stará o školní včelí úl na střeše budovy školy.

A jak akci hodnotí žáci?

H.I. (8. třída) – „Žáci si akci moc užili. Mě samotnou příprava akce moc bavila a jsem ráda, že jsem mohla žáky provést tímto tématem.“

L.S. + L.R. (7. třída) – „Společně jsme nachystaly plakáty na venkovní výstavu. Chtěly jsme děti i dospělé informovat nejen o životě včel, ale i o problémech spojených s jejich úhynem.“

Školní rok 2018/2019

Férová snídaně

Cílem akce byla mimo jiné osvěta ve všech ročnících a vyhledávání informací a prohlubování zájmu žáků o oblast fair trade. Ti se připojili se k celorepublikové akci fair trade snídaně, jedná se o největší českou akci na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Každá třída si dala za cíl výrobu jednoho až dvou pokrmů, vyrobených hlavně z výrobků fair trade či lokálních farem. Během snídaně dobrovolníci z každé třídy nabízeli své dobroty.

Jak se akce líbila žákům?

E. B., 6. třída – Férová snídaně byla super. Vyšlo nám počasí, přišlo hodně lidí. Příští rok bych chtěla, aby jich přišlo ještě víc. Mohla bych některé lidi pozvat osobně.

J. K., 6. třída  – Moc se mi líbilo, že jsme měli kvíz o ceny. Dozvěděli jsme se hodně nových věcí během snídaně a taky bylo super, že tam byli sportovní stanoviště a mohli jsme tam i blbnout s klukama.

A. Č., 7. třída – Férová snídaně byla dobrá, ale ještě víc se mi líbilo, když jsme se učili o férové módě, dozvěděla jsem se totiž věci, o kterých jsem nikdy neslyšela. Moje mamka pracuje v obchodě s oblečením a já jsem jí mohla říct hodně věcí. Celý rok, kdy jsme se dozvídali o fair trade pro mě byl super.