Jiří Vymětal: Je důležité, aby dítě cítilo sounáležitost se školou a bylo na ni hrdé

14/12/2022

Zvláštní energií nabitá atmosféra Základní a mateřské školy Svatoplukova v Olomouci je cítit téměř okamžitě po vstupu do budovy. Na prostorných chodbách s vysokým stropem jsou po stěnách vyvěšené certifikáty a ocenění školy, na stěnách nechybí kresby. „Pracujeme se sloganem českých učitelů: „Naplno a s radostí.“ S tím se na výuku připravujeme,“ poodkrývá část školního přístupu ředitel Jiří Vymětal.   

Sedíme v ředitelně u kulatého stolu, mezi okny je zarámovaný plakát herečky Hany Maciuchové, která byla patronkou školy a na skříni je vystavené zelené kolo značky Favorit. „To kolo je stejně staré jako já, dostal jsem ho k narozeninám,“ představuje se smíchem nevšední výzdobu ředitelny Jiří Vymětal, který má ovšem zkušenosti s projektem Světové školy i v pozici řadového učitele. „Rozdíl mezi učitelem a ředitelem v zařazení do Světové školy není, důležité je totiž zapálení. Veškerá tvůrčí činnost, i ve školách, vychází ze tří emocí – nadšení, radost a silný zájem,“ říká energický ředitel základní školy a pokračuje: „Pokud se tyto tři věci spojí dohromady, tak se vytvoří prostor pro růst. Vždycky jsem dokázal nadchnout sebe i druhé. Je jedno jestli to je z pozice učitelské nebo ředitelské.“

Nadšení se podařilo Jiřímu Vymětalovi přenést i na další členy učitelského týmu a škola se tak od roku 2017, kdy se stal Vymětal ředitelem, zapojuje do řady vzdělávacích aktivit a projektů. Jedním z nich je i Světová škola. „Já si myslím, že Světová škola jde ruku v ruce s naším přístupem. V tomto projektu se vyžaduje obrovská činnost žáků, je to tedy opravdu žákovský projekt,“ přibližuje ředitel s tím, že děti vymýšlí, realizují, vyhodnocují a prezentují, pak sbírají zpětnou vazbu a úspěchy. „Naše škola akcentuje environmentální a multikulturní aspekt neboli globální rozvojové vzdělávání. Světová škola toto nabízí a zahrnuje, proto to pro nás bylo přitažlivé,“ osvětluje motivaci do zapojení se do projektu Vymětal. 

My jsme opravdu nejlepší a světoví

Do projektu Světové školy jsou na základní škole v Olomouci zapojeni už od roku 2018 a mají za sebou celou řadu projektů, děti například zorganizovaly prodej knih, jehož výtěžek byl věnován Člověku v tísni na pomoc Ukrajině. „Světová škola je moc pěkný titul. My si o naší škole myslíme, že je nejlepší a světová, tak proč to nemít na papíře?“popisuje ředitel Jiří Vymětal. Jeho slova potvrzuje i to, že škola spolupracuje s řadou institucí z Olomouce a Olomouckého kraje, a to i při zmíněném knižním jarmarku v rámci projektu Světové školy, kdy se například zapojila Městská knihovna Olomouc. 

„Pro mě je důležité, aby dítě cítilo sounáležitost se školou a bylo na ni hrdé. Povědomí a hrdost, pocit, že jsem příslušníkem nějaké prestižní záležitosti, si myslím, že je taky jeden z důležitých aspektů, který vede k tomu, že děti pracují naplno a s radostí,“ vysvětluje dále svoji vizi Vymětal, kterou podle něj vnímají i samotné děti, které si na základě toho začínají budovat i vizi osobní. „Jsou členy nějaké školní rodiny, která má charakteristické rysy. S tím jdou dál do života.“ 

Naplno a s radostí 

Na Základní a mateřské škole Svatoplukova se řídí podle sloganu českých učitelů: „Naplno a s radostí.“ V tomto duchu se snaží s dětmi pracovat: „Chceme mít naše žáky v mnoha věcech jako parťáky. Je pro ně důležité, aby si zápal do výuky udrželi,“ říká ředitel školy. Na děti podle jeho názoru platí řetězení. „To znamená, že na sebe navazujeme, protože jsme mateřská i základní škola. Nějaké formy a metody se používají ve školce a poté se na to naváže na prvním, a později na druhém stupni,“ dodává s tím, že se děti snaží modelovat do otevřených a připravených osobností.

Za dobu, kdy se Jiří Vymětal věnuje projektu Světové školy se přístup k projektům hodně změnil: „Já jsem do toho jako učitel dával hodně své osobní energie, teď se hodně akcentuje důraz na to, aby se jednalo o společný projekt, o projekt dětí a učitele.“ Dětský tým je totiž dnes víc respektován, jeho názor i chuť, více se dává do popředí představa dětí. Řediteli se na Světové škole líbí hlavně její komplexnost. „Dostali jsme cenu Inspirace, která se uděluje v Senátu a zaštiťuje ji známá osobnost. To se řadí opět k tématu prestiže, o kterém jsem už mluvil,“ popisuje a dodává: „Je dobré i to, že se nejedná jenom záležitost naší školy a naší komunity. Školy, učitelé a děti se potkávají a vzájemně se obohacují. Vzniká inspirativní prostředí.“

Jan Horejš
Autor pracuje pro deník Olomoucký Report.