Základní škola a mateřská škola Choryně

Koordinátor
Mgr. Blanka Palátová
Vedení školy
Mgr. Blanka Palátová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2020 do roku 2022. Certifikát Světová škola prodloužen do roku 2027.

Jsme málotřídní škola rodinného typu na Valašsku. Organizace má čtyři součásti: dvojtřídní MŠ, dvojtřídní ZŠ jen pro 1. stupeň, školní družinu a školní jídelnu. Škola je významnou součástí obce Choryně. Jednou z priorit školy je environmentální výchova. Aktivně se zapojujeme do projektů i z jiných oblastí, které jsou pro děti MŠ a žáky 1. stupně zajímavé, obohacující a smysluplné. ZŠ a MŠ Choryně nabízí také řadu zájmových kroužků a mimoškolních aktivit – podporuje celkově zdravý životní styl.
Globální témata máme zařazena v ŠVP v podobě průřezových témat. Průběžně je zařazujeme do vyučování i mimoškolních činností. Snažíme se, aby děti a žáci, přiměřeně ke svému věku, porozuměli současnému světu, uvědomovali si souvislosti v něm, učili se zodpovědně jednat.

Základní škola  se ve školním roce 2021/2022 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

POŘÁDÁNÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2021/22

Vyplouváme na prázdniny

Akce byla zaměřena na porozumění potřebě zachovat a zlepšit kvalitu současného života a prostředí na všech místech planety, konkrétně s ohledem na želvy. Ve škole se žáci celoročně starali o želvu suchozemskou a účastnili se besed a přednášek o ochraně ohrožených druhů živočichů. Získané vědomosti se žáci rozhodli uplatnit i aktivním přístupem a pomocí ochraně želv mořských. V rámci komunitní akce žáci prodávali vlastnoručně potištěná trička a občerstvení a šířili povědomí o kriticky ohrožených želvách a nutnosti jejich ochrany. Výtěžek z prodeje občerstvení a trik s vlastním tematickým potiskem byl zaslán organizaci Chráníme mořské želvy (https://www.morskezelvy.cz) na přímou ochranu a osvětu mořských želv v Indonésii. Partnery akce byli obec Choryně, Český svaz ochránců přírody, Líska Vsetín a Kompakt Valašské Meziříčí.

A jak akci hodnotí žáci?

A.P. – „Akce byla pěkná, moc mě bavilo prodávat naše trička a další věci, jsem rád, že se nám podařilo vybrat hodně peněz na želvy.“

Š.H. – „Mně se akce líbila a zvládli jsme i o Světové škole všem říct a lidi nás poslouchali a potom chodili do stánku.“

D.H. – „Mě bavil projekt o želvách celý rok (jak jsme vše vymýšleli i akce na závěr se podařila).“

Školní rok 2020/21

Farmářský den

Cílem projektu bylo rozšířit povědomí o chudobě a nerovných životních podmínkách ve světě. Svým aktivním postojem se žáci snažili s globálním problémem seznámit mladší spolužáky, učitele i veřejnost v  okolí a přimět je k vlastní odpovědnostiV průběhu roku se žáci v rámci školní družiny a chovatelského kroužku starali o zachráněnou kozu Lízu a její další kamarády (zakrslou kozu, kočky, želvu, morčata a králíky) na školním statečku. Uvědomili si, že zajistit zvířatům každodenní stravu a péči není zcela jednoduché, ale potřebné. Žáky od počátku také zaujal projekt Člověka v tísni „Skutečný dárek – Veselá koza“. Proto na dvě veřejné akce školy připravili perníčky zvířátek ze statku (vyrobené s použitím vlastních vykrajovátek) a pizzy v originálních krabičkách vlastní výroby. Výtěžek z prodeje těchto výrobků pak posloužil na zakoupení 2ks „Veselých koz“ pro rodinu z chudých oblastí světa. Na veřejných akcích žáci s vybraným globálním problémem seznamovali účastníky ústně a prostřednictvím flipchartové nástěnky „Světová škola“. Většinu lidí problém zaujal, nadchl je i náš postoj a jednání.

A jak akci hodnotí žáci?

E.M. – „Jsem spokojená. Jsem ráda, že jsme vybrali na dvě kozy (napřed jsme mysleli na jednu). To nějaké chudé rodině pomůže.“

A.P. – „Akce byla pěkná. Pizza se nám povedla. Jsem rád, že si taťka koupil moji krabičku. Chtěl bych vidět tu rodinu, co kozy dostanou.“

Školní rok 2019/20

Vše o našem projektu Pastelky pro chudé děti najdete v našem videu: