Žáci z Choryně se setkávali se seniory, vznikla z toho kniha plná příběhů (Příběh k Ceně inspirace 2023 – ZŠ a MŠ Choryně)

Malotřídní škola v Choryni je do programu Světové školy zapojená již čtvrtým rokem. Po několika ekologických tématech se vloni žáci zaměřili na mezigenerační dialog a setkávání se seniory. Letos se budou věnovat chudobě a rozdílným podmínkám pro vzdělávání v různých částech světa.

Základní a mateřská škola Choryně na Vsetínsku se už dříve věnovala ekologické výchově, ale Světová škola a globální vzdělávání podle Blanky Palátové, která zde zastává jak roli ředitelky, tak třídní učitelky, školu posouvá zase o kousek výš. „Tím, že děti nakouknou do Světové školy a přes EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, pozn. red) do ochrany životního prostředí, se učí nemyslet jen na sebe. Uvědomují si lépe globálnost dnešního světa, vytvářejí si postoje k problémům a hledají cesty, jak je řešit,“ říká.

Na choryňské škole, která nemá druhý stupeň, si nastavili systém, v rámci kterého se ambasadory Světové školy vždy stanou aktuální páťáci. Ti program vedou a zapojují do něj mladší spolužáky. „Tím, že jsou tu nejstarší, jsou i nejvyzrálejší. Aktivně se ale zapojují i mladší žáci, učí se od těch starších a už v nižších ročnících jsou vtaženi do globálního vzdělávání. Na ambasadorství se do páté třídy vždy těší a už dopředu promýšlí témata, kterým se budou věnovat. Já jsem poté takový jejich průvodce,“ říká Palátová.

Pomáhat lidem a přitom se učit nové věci

Táňa a Amálie, které byly v loňském roce ambasadorkami Světové školy a nyní už jsou v šesté třídě na jiné škole, se shodují na tom, že se do programu zapojily především proto, že chtěly pomáhat lidem. Svým vrstevníkům by účast na projektech rozhodně doporučily. „Nejen že jsme mohli pomoci lidem i z dalších koutů světa, z čehož máme dobrý pocit, ale hodně jsme se toho naučili a také jsme mohli jet na výlet do Prahy,“ říká Táňa s odkazem na setkání zástupců škol oceněných Cenou inspirace Světové školy v Senátu České republiky.

Žáci a žákyně ze školy v Choryni se v loňském roce věnovali mezigeneračnímu tématu. Navštěvovali místní domov pro seniory, kde si povídali se seniory, malovali jejich portréty a zaznamenávali jejich příběhy. Do projektu zapojili i vlastní prarodiče. „Bylo to velmi zajímavé, moc nás to bavilo. Od babiček a dědečků jsme se toho také hodně naučili, když jsme poslouchali jejich životní příběhy,“ vzpomíná Amálie. „Seniorům se to moc líbilo. Říkali nám, že je super, že děláme takové projekty,“ dodává.

Jedním z výstupů projektu je i knížka Dědečci a babičky choryňské školičky, ve které jsou příběhy seniorů, jejich portréty a fotografie zaznamenané společně s QR kódy. Ty odkazují na celé nahrávky jejich příběhů, které vznikly při rozhovorech s dětmi. Knížka měla velký úspěch, podle žákyň i podle Blanky Palátová bude sloužit jako krásná vzpomínka. „Spolužáci nám říkali, že se jim to líbilo. Prý doufají, že letošní projekt bude stejně dobrý jako ten náš,“ uvádí Amálie.

Postupně se mění i pohled veřejnosti

Táňa dodává, že knížka jim  pomohla i na veřejné akci ke konci školního roku. Školní ambasadoři Světové školy při ní představovali svůj projekt, u stánku vařili návštěvníkům fair trade kávu, prodávali výtisky vydané knihy a uspořádali sbírku nepoužívaných dioptrických brýlí. „Podařilo se nám vybrat přes dva tisíce korun a třicet brýlí, které jsme pak poslali přes organizaci International Humanity „Vracíme zrak Africe“ seniorům do Afriky,“ říká Táňa.

Závěrečnou akci, na které žáci svým rodičům a veřejnosti vždy představují, na čem v průběhu roku pracovali, si chválí i Blanka Palátová. Podle ní je dobře vidět, jak se mění vnímání aktivit Světové školy. „Na začátku byly některé reakce smíšené, někteří si třeba nemysleli, že by žáci měli pomáhat někomu tak daleko ve světě. Ale s tím, jak to děláme déle, tak se to mění. Lidé už s tím většinou nemají problém, dětem věří a v projektech je podporují,“ vysvětluje.

Zapálení žáci a žákyně

Základní a mateřská škola Choryně je do programu zapojená od roku 2020, Cenu inspirace se jí podařilo získat už podruhé. „Hodně se zaměřujeme na projektovou výuku, vyzkoušeli jsme si také vrstevnické vyučování v rámci spolupráce se školami v okolí a dobře nám to funguje. Myslím, že bychom tím mohli inspirovat i další školy,“ říká Blanka Palátová.

V minulosti se žáci ZŠ a MŠ Choryně věnovali například ochraně mořských želv či šířili povědomí o chudobě a nerovných životních podmínkách ve světě. Táňa a Amálie by v budoucnu rády pomáhaly třeba dětem s handicapem.

Právě sociálním tématům se věnuje i letošní projekt Světové školy v Choryni. „Žáci se letos zaměří na téma chudoby a propojí ho s tím, jak rozdílné jsou podmínky vzdělávání ve světě. Jdou krůček po krůčku, zatím se mi to moc líbí,“ dodává Palátová s tím, že i letošní páťáci jsou do projektu velmi zapálení. „Když od nás žáci po páté třídě odchází, vidíme, jak moc ve svém myšlení vyzráli.“

Barbora Báštěcká