Dětská skupina Školka v lese, Prostor plus, o.p.s.

Koordinátor
Kristýna Tvrdá
Vedení školy
Mirka Jahodová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2026.

Naše školka pracuje podle konceptu „respektovat a být respektován“, inspiruje se montessori, waldorfskou a lesní pedagogikou. Snažíme se pro děti vytvářet bezpečné a inspirativní prostředí, v rámci kterého se učíme respektu k sobě navzájem i ke světu kolem nás.

Naše děti jsou velmi zvídavé, pozorují vše, co se kolem nich děje. Díky tomuto narážíme na globální témata často velmi přirozeně a diskutujeme o nich. Naše školka je umístěna hned vedle lesoparku, což nám umožňuje být blíže přírodě a ekologická témata jsou na denním pořádku. V současnosti již s dětmi světová témata probíráme. Chceme se naučit je lépe zařazovat do každodenního provozu a být „opravdu světoví“.

Školka v lese se ve školním roce 2022/2023 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se děti do Ceny inspirace přihlásily a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

Školní rok 2022/2023

Cesta kolem světa se skřítkou Václavkou

Naše akce byla uskutečněna v rámci kolínského festivalu V lese fest, který se konal již 5. rokem, tento rok bylo jeho podtéma Lesem světem a jeho úkolem bylo ukázat rozmanitost našeho světa ať už jazykovou, kulturní nebo gastronomickou. Dětská skupina Školka v lese měla na festivalu stánek s tematickými aktivitami pro děti, během kterých se mohli dozvědět něco o různorodosti světa a zároveň zde byl prezentován náš letošní projekt, který jsme návštěvníkům našeho stánku společně s dětmi z naší dětské skupiny měli možnost představit. Zároveň si zde návštěvníci mohli za poplatek vyrobit tematickou placku a přispět tak do sbírky, kterou děti uspořádali pro děti z Kambodži.

Školní rok 2021/2022

Pojďme na to od lesa, aneb každý strom se počítá II

Naším letošním tématem byly lesy – důležitost stromů a lesů pro život na naší planetě, ale také jejich ničení a kácení. Téma jsme s dětmi řešili i ve spojitosti s lesem, který se nachází v blízkosti našeho zázemí. Ten je součástí našeho každodenního života, tak zde můžeme dobře pozorovat, jak se v dnešní době lesy mění a jak do nich lidé zasahují. Na dopoledne za námi přijela spřátelená Dětská skupina Školka na Hrázi a Školka v zahradě. Společně jsme si prošli naučnou stezku a v lese nainstalovali za každou skupinu jednu ptačí budku. Proběhla také sbírka peněz, ze které jsme finance využili na nákup Skutečného dárku – sedmi sazenic stromů. Akci podpořilo město Kolín a firma Kotys – uspořádali prohlídku lesa s komentářem a s pomocí vysokozdvižné plošiny pověsili ptačí budky.

Školní rok 2020/2021

Pojďme na to od lesa, aneb každý strom se počítá

Chtěli jsme upozornit na důležitost stromů pro život. Předat informace o tom, proč je k životu potřebujeme nejen my, ale i zvířata a příroda obecně. Během roku jsme s našimi dětmi dělali aktivity, díky kterým mohly stromy poznávat a vštipovat si o nich informace. Následně jsme to vše převedli do stezky, kterou jsme nainstalovali ve vedlejším lesoparku, aby se to vše dostalo i k veřejnosti (na našich webových stránkách je i online verze). Více na https://hipsterka.cz/festival-vlesefest-odstartoval-stezku-veverky-agaty/ a https://www.skolkavlese.cz/stromy/. 

Školní rok 2019/2020

Pojďme na to od lesa, aneb každá kapla dobrá (online)

Letos jsme se věnovali tématu vody, její důležitosti pro život, jejímu nedostatku a plýtvání. S dětmi jsme dělali různorodé pokusy s vodou, abychom se o ní co nejvíce dozvěděli. Taky jsme se naučili s vodou šetřit a využívat ji efektivně. Celý rok měl být zakončen akcí, která byla určena spřízněným školkám, školám a příznivcům Školky v lese. Cílem akce bylo účastníkům předat naše znalosti a tipy, jak s vodou zacházet šetrněji. Zároveň jsme měli v plánu uspořádat sbírku peněz, za které jsme chtěli koupit skutečné dárky od Člověka v tísni, které souvisí s vodou. Vzhledem k ztížené situaci kvůli opatřením proti šíření koronaviru, jsme akci nemohli uspořádat a rozhodli jsme se tak veřejnost o našem projektu informovat skrz video a sbírku peněz si udělat ve školce. Na video jsme dostali velmi pozitivní zpětné reakce, povedlo se nám vybrat 2 800 Kč za což jsme pořídili hned několik Skutečných dárků. Podrobněji ve Zpravodaji na s. 7 https://www.svetovaskola.cz/download/docs/1261_zpravodaj-prosinec-2020.pdf 

Školní rok 2018/2019

Pojďme na to od lesa aneb s dětmi o odpadu a bezobalu

Mezi cíle akce patřilo především rozšíření informací a pohledu dětí na problematiku odpadu mezi širší veřejnost. Chtěli jsme ovlivnit obsah baťůžků dětí či návyků v domácnostech účastníků akce. Na začátku akce pro rodiče bylo připravené recyklační tvoření. Ze starých ponožek vznikaly žonglérské poiky, z plat od vajec velikonoční dekorace a ruličky od toaletního papíru se použily jako květináčky pro bylinky. Poté následovala beseda s dětmi a paní Zuzanou Janglovou, majitelkou ekologického a bezobalového obchodu v Kolíně a zastánkyně Pomalé domácnosti. Představila problém nadprodukce, shromažďování majetku i nadměrného nakupování. Návštěvníkům akce poskytla tipy, například kde kupovat stáčené prací nebo úklidové prostředky. Mluvila i o tom, jak funguje dnešní marketing u ekologického nebo bezobalového prodeje a že je třeba, aby si potencionální zákazníci zjišťovali fakta a prověřovali, kde nakupují.

svetova skola_pozvánka