Školka v lese: Jak na globální témata v dětské skupině (Příběh k Ceně inspirace 2023 – Dětská skupina Školka v lese)

Kolínská Školka v lese je první dětskou skupinou, která získala oprávnění užívat titul Světová škola. Potvrzuje tím, že tento program není jen pro školy. Dvě její průvodkyně Kristýna Tvrdá a Mirka Jahodová popisují, jak u nich projekt funguje a jaké benefity jim přináší.

Dětská skupina Školka v lese vznikla v roce 2017. Je specifická tím, že se inspiruje filozofií lesních školek a Montessori. Je zde maximálně 12 dětí, a to dává dospělým více prostoru věnovat se dětem. Ty zde většinou tráví celé dopoledne venku, tomu odpovídají i témata, kterým se v rámci Světové školy věnují.

Netlačit, přizpůsobit

Program Světová škola funguje v dětské skupině už od roku 2018. Hlavní práci má na starosti Kristýna Tvrdá. „Máme malý tým, jsme tady v tuhle chvíli jenom tři, takže je to taková společná práce“, říká k tomu Kristýna. Témata, která v rámci projektu řeší, je mnohdy třeba uzpůsobit věku dětí. Ve skupině jsou děti od tří let do jejich nástupu do školy. Velmi silnou roli mají i rodiče, kteří s dětmi témata dále rozebírají a přibližují jim je. Velkou pomocí byli rodiče během pandemie koronaviru, kdy mnozí během uzavření škol převzali role průvodců a pomáhali k tomu, aby děti na probíraná témata nezapomněly a dále si je osvojovaly.

Děti jsou hlavní součástí týmu a je třeba brát ohledy na jejich náladu, chuť i energii, kterým je třeba vybrané aktivity také přizpůsobovat. Ve Školce na tématech pracují během roku a tím se vyhýbají časové tísni. „Na děti nemůžeme tlačit, jinak si z toho stejně nic nevezmou,“ říká Mirka Jahodová, vedoucí dětské skupiny a dodává, že „povídání nestačí, často je třeba názorná ukázka“. Témata průvodci s dětmi rozebírají během dne – povídáním, knížkami, projekty nebo třeba pokusy.

Děti to vidí

Ve Školce v lese tvoří témata Světové školy stabilní součást jejich školního roku. Snaží se je řešit s dětmi přirozeně a nechtějí je uměle montovat do každodenních aktivit. „Není třeba náročnými projekty stresovat sebe ani děti,“ říká vedoucí Mirka.

Přirozenosti napomáhá i prostředí, kde se skupina nachází. Školka se nachází hned u lesa. Součástí chodu skupiny je také Sdílecí kruh, při něm s dětmi řeší, co se děje v jejich okolí. Díky tomu si průvodci často všímají, že děti velmi dobře vnímají problémy kolem nich. Ať už šlo o téma odpady, voda nebo stromy, kterým se v rámci projektu Světová škola věnovaly. „Každý den chodíme do lesa a zrovna ten rok tady dost kácely. Bylo tak přirozené, že to děti vidí a reflektují,“ vysvětluje Kristýna. Tím, že se jedná o dětskou skupinu, může si Školka v lese daná témata lépe přizpůsobovat a věnovat se jim v podobě, rozsahu i formách, které vyhovují průvodcům i dětem. 

S Václavkou na cestách

Naposledy se děti ze Školy v lese setkávaly se skřítkou Václavkou při její cestě kolem světa. Jednalo se o první téma, které nevyplynulo přirozeně z okolí, ale vyplynulo z jiného projektu. Václavka se stala součástí každodennosti celé skupiny. „Bydlela tady s námi ve Školce, takže bylo každodenní téma, jestli je dnes tady, nebo je někde na cestách…“ vzpomíná Kristýna. Díky Václavce se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o všech kontinentech ve světě. Václavčino dobrodružství ve Školce v lese skončilo s novým školním rokem, kdy se vydala domů k jedné z holčiček, která nastoupila na základní školu. Její příběh tedy pokračuje dál.

Pochvala ve škole

K průvodkyním se dostává zpětná vazba i od dětí, které už začaly chodit na základní školy. Ty poté ve školách často využívají, co se dozvěděly díky tvorbě projektů. „Jsou tam za chytrolíny,“ směje se Mirka. Děti si z projektu odnášejí to nejlepší, pamatují si pokusy, které dělaly a učí o tom i někoho dalšího.

Účast v programu Světová škola nepřináší pozitiva jen dětem. Kristýna s Mirkou přiznávají, že ony samotné si díky projektům, které v rámci programu připravovaly, rozšířily obzory a oprášily mnohé vědomosti. Hlavně díky Václavce se prý dozvěděly spoustu zajímavých informací o různých částech světa.

Václavkou to nekončí

V dětské skupině rozhodně nemají v plánu s programem Světová škola skončit. Jakmile se blíží prázdniny a konec jednoho tématu, tak se v hlavách průvodců honí myšlenky ohledně tématu, kterému by se mohli s dětmi věnovat další rok. Program Světová škola se stal přirozenou součástí této dětské skupiny. Své plány na tento rok nám sice Kristýna s Mirkou neprozradily, ale budeme jim držet palce, ať jsou jejich další projekty stejně úspěšné, jako ty dosavadní.

Dana Děcká