Rozvojová pomoc České republiky Mongolsku

Prostřednictvím audiovizuálního díla se žáci seznámí se životem v Mongolsku a s oblastmi, ve kterých ČR pomáhá Mongolsku. V následné besedě porovnají životní podmínky a přístup k životnímu prostředí mezi oběma státy s využitím dosavadních životních zkušeností žáků.