ZAPOJTE SE DO PROGRAMU SVĚTOVÁ ŠKOLA!

18/6/2021

Uplynulý školní rok se chýlí ke konci, proto jsme tu opět s výzvou začít ten nový o trochu jinak!

Zajímají vás globální témata? Baví vás interaktivní metody výuky a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě? Zapojte se do projektu Světová škola! 

Veškeré podrobnosti se dozvíte na informačním webináři, který se bude konat 26.8. 2021 online. 

Prestižním oceněním se v současné době pyšní na sto škol!

Den pro vodu, Stop plastovým obalům nebo Férová snídaně. To je jen zlomek projektů, které pořádají žáci mateřských, základních a středních škol, které se pyšní titulem Světová škola. Titul získaly díky tomu, že začleňují globální témata do výuky a života školy, a že se žáci pod vedením učitelů snaží řešit komunitní problémy.

Vzbudit zájem žáků o lokální problémy s globálním přesahem je hlavní cíl Světové školy. „Projektové vyučování je aktivnější metoda, než aby žáci s učiteli o globálních tématech jenom mluvili, ale aby pro to také něco udělali, aby byla viditelná změna toho, co se jim třeba v jejich okolí nelíbí,“ říká koordinátorka projektu Kateřina Sobotková a dodává: „Školy se globálním tématům nejprve věnují ve výuce. To je fáze: uč se. Potom se ve druhé fázi, která je zaměřená na zjišťování, začnou zabývat, jak vybraný globální problém souvisí s jejich lokalitou. Pak se rozhodují, jak budou jednat: uspořádají zajímavou, přitažlivou akci, o kterou by měla zájem veřejnost a která přispěje ke zvyšování povědomí o problému a nastartuje tak změnu.“

Proč byste se měli zapojit a co vám projekt Světová škola přinese?

  • Dáváte najevo, že Vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.
  • Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat do výuky a každodenního života školy.
  • Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.
  • Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Přihlašování končí 15. 9. 2021, přihlášku najdete http://www.svetovaskola.cz/formulare nebo napište pro více informací našim koordinátorům http://www.svetovaskola.cz/kontakty