Z online kabinetu 9. 11. 2023

10/11/2023

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhl třetí online Světový kabinet roku 2023 a zároveň první školního roku 2023/2024. Hostem tohoto kabinetu byl František Brauner z olomouckého gymnázia Hejčín, které získalo titul Světová škola již v roce  2016 a nyní se mohou čerstvě pyšnit oceněním Cena inspirace Světové školy 2023.

František představil témata a akce, kterým se v průběhu let věnovali. Informace o konkrétních akcích najdete v profilu této školy na našich webových stránkách.

Čím může tato Světová škola inspirovat ostatní školy?

  • Témata jsou vybírána demokraticky – studenti i vyučující navrhují témata a následně společně vybírají to pravé pro daný školní rok.
  • Žáci pracují napříč ročníky. Gymnázium Olomouc-Hejčín je velká škola o 1000 žácích a Světovou školu vnímají i jako prostředek k tomu, že se setkávají společně ti, kteří se jinak nemají možnost potkat. Není problém, aby v menších týmech pracovali žáci sekundy (tj. 13 let) a maturanti. 
  • Cestou k začleňování globálních témat a práce na projektech v rámci Světové školy je spolupráce mezi kantory různých aprobací – v této škole se daří propojovat kolegy humanitních i přírodovědných předmětů.
  • Osvědčeným formátem pro tuto Světovou školu jsou projektové dny pro žáky z místních základních škol, které jsou vyvrcholením každého roku. Vybírají si třídy 6.-7. ročníků ze spřátelených škol, pro které ve své škole připraví projektový den s cca 6 stanovišti, na nichž se prostřídá 100-120 žáků.

Děkujeme všem za sdílení a účast. A už nyní se těšíme na setkání na dalším online kabinetu, který se uskuteční 15. února 2024. Do té doby se v případě potřeby obracejte na svou koordinátorku.