Gymnázium Olomouc – Hejčín

Koordinátor
Ing. Mgr. Hana Vacková, Mgr. František Brauner, Ph.D.
Vedení školy
PhDr. Karel Goš
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2016 do roku 2018. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2023.

Čím je podle nás škola výjimečná

Citujeme naše studenty – škola ze mě udělala silného, nezávislého člověka, který si věří a má svou osobnost, je nejlepší a největší v ČR, pořádá výborné exkurze a mnoho výměnných pobytů a napomáhá tak bourat kulturní stereotypy. Učitelé mají lidský a empatický přístup. Má prestižní anglickou sekci s dobrým jménem.

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Snažíme se pracovat napříč různými předměty, nejvíc v základech společenských věd, v biologii, v zeměpise, ve výchovách a v dalších předmětech. Dlouhodobě spolupracujeme s olomouckým ARPOKem, účastnili jsme se školení a dvou mezinárodních projektů, také jsme byli se skupinou dvaceti studentů zapojeni do programu Active Citizens.

Proč se naše škola uchází o titul Světová škola?

Myslíme si, že naše škola kromě uvedených aktivit se dlouhodobě snaží zapojit studenty do komunitních aktivit a tím i plnit cíle globální výuky. A hlavně vzdělávat studenty nejen pro vysoké školy, ale i pro život…..

 

Přečtěte si rozhovor s koordinátory Světové školy Hanou Vackovou a Františkem Braunerem.

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2021/22

Férový svět

V listopadu 2021 proběhl projektový den „Think global, act local“, kteří žáci uspořádali na ZŠ, MŠ Svatoplukova, s cílem informovat nejmladší generaci žáků ZŠ o důležitosti udržitelného přístupu k životu a motivovat je k aktivní účasti. Součástí byly např. workshopy o plýtvání potravinami, fast fashion či recyklování.

V dubnu byly uspořádány dvě akce reagující na propojenost světa a aktuální dění. Ve dnech 4. 4. -8. 4. žáci uspořádali sbírku na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, do které se zapojilo cca 400 občanů z řad veřejnosti. Dne 30. 4. pak proběhla akce Férový piknik v rámci Sousedské slavnosti KMČ Olomouc – Hejčín, kde byli účastníci žáky informování o fair trade potravinách, mohli si pochutnat na drobném občerstvení, které žáci upekli z fair trade ingrediencí či zkusit kvíz a vyhrát drobné ceny.

A jak akce hodnotí žáci?

Má to smysl. Přece jen jsme na jedné planetě a je důležité mít všeobecný přehled. Možná se nás to ještě netýká, ale my můžeme ovlivnit, co kupujeme a ovlivnit budoucnost naší planety. Je to jednoduché.

Myslíme si, že Férová sbírka byla akce, na kterou žáci naší školy čekali. Alespoň někteří. I učitelé. Všude kolem jsme viděli vlnu solidarity s Ukrajinou, takže takto jsme se mohli zapojit i my.

Moc ráda jsem poznala další žáky naší školy, kteří smýšlejí o naší planetě stejně jako já. Moc se mi líbila spolupráce v týmu a moc jsem si užila práci s malými čtvrťáky, kteří se rádi zapojili a skvěle reagovali na námi připravené aktivity. Celý projektový den byl pro mě naprosto skvělá zkušenost a díky ní jsem si uvědomila, že bych se chtěla stát učitelkou.

Školní rok 2020/21

Hejčín for Future

Projekt vycházel především z vlastní motivace studentského týmu, který měl zkušenosti i s pořádáním akcí Fridays for Future a zároveň si velmi dobře uvědomuje dopad klimatických změn. V dubnu 2021 proběhly on-line workshopy pro 4 třídy nižšího gymnázia na témata fast fashion (interaktivní prezentce), problematiku emisí (pohádka o princezně Carbonele) a zmapování aktuální klimatické situace v ČR (on- line soutěž Riskuj). V květnu žáci vysadili 10 keřů motýlovníků v areálu školy, ve spolupráci s Komisí městské části Olomouc- Hejčín. Na konci června pak zrealizovali malou slavnost- ,,enviroliterární“ čtení  u motýlovníků (např. Náš dům je v plamenech), na kterou pozvali účastníky workshopů a celý školní tým.

A jak akci hodnotí žáci?

A.H (17 let) – „Díky projektu jsem si uvědomila, že se o toto téma zajímá více lidí v mém okolí, a když se všichni spojíme, můžeme něco změnit.“

A.S. (17 let) – „ Zaujalo mě, že i spousta mladších studentů toho o tomto tématu spoustu ví, a proto si myslím, že v budoucnu najdeme řešení, jak alespoň částečně klimatické změně zabránit.“

Školní rok 2018/2019

Projektový den Kapka

Studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín seznámili více než stovku žáků ze tří olomouckých škol s tématem VODY v souvislosti s klimatickými změnami, a to  v rámci projektového dne Každá kapka se počítá. Na šesti stanovištích čekaly na žáky aktivity věnující se např. tématu sucha a boje s ním, ekologické náročnosti živočišné výroby, znečištění vod a oceánů plasty nebo také problematice krve a krevní transfuze.

Školní rok 2017/2018

Projektový den I kluci pláčou

Naším hlavním cílem bylo upozornit na problémy, které trápí žáky naší školy a na předsudky, které pramení z tradičního rolového uspořádání. Zároveň si uvědomit, že žáci mají možnost změnit své pohledy na svět přes prožitky. Před začátkem akce všichni žáci dostali k vyplnění krátký dotazník, zaměřený na zjištění povědomí o tomto tématu.
Během dílčích aktivit náš tým z řad studentů sledoval reakce dětí na různé stresové situace a komunikaci mezi jednotlivými týmy, které jsme rozdělili náhodně, s cílem seznámit všechny tři školy a jejich žáky dohromady. Po skončení akce byli všichni žáci opět vyzváni k vyplnění druhého dotazníku. Oba tyto výstupy nám posloužily jako cenná zpětná vazba celé akce.
Zároveň jsme s týmy našich organizátorů udělali také zpětnou vazbu, abychom věděli, jak jednotlivé akce akci hodnotili žáci ZŠ a také studenti organizátoři.

Školní rok 2016/2017

Projektový den Diabetes

Gymnázium Hejčín získalo po velkých přípravách a projektovém dni titul Světová škola. Ovšem to neznamená, že by nějakým projektům bylo konec, právě naopak. Aby naše škola zůstala světová, je potřeba každý rok uspořádat akci v duchu globálního rozvojového vzdělávání. Téma projektového dne pro tento rok, který se uskutečnil 11. května, byl diabetes. Když jsem se dozvěděla, že zrovna diabetes má být náplní našich půlročních příprav, má reakce, jak jsem si později uvědomila, byla úplně stejná jako důvod, proč byl diabetes vybrán.

Na první pohled se může zdát, že diabetem trpí hlavně lidé v důchodovém věku, a tudíž je ještě spousta času na to poučovat žáky 8. a 9. tříd základních škol o nebezpečích této nemoci. I když to může být v některých případech pravda, v zemích s nízkými a středními příjmy jsou nemocní hlavně lidé v produktivním věku, a proto se tato choroba stává velkou hrozbou pro tamní ekonomiky. Navíc je nárůst výskytu této nemoci opravdu rapidní, od roku 1980 se zvýšil počet nakažených čtyřikrát a do roku 2035 má diabetes být sedmou nejčastější příčinou úmrtí.

Pozvali jsme žáky ze tří olomouckých základních škol a vytyčili jsme si několik cílů, které měly být v rámci našeho projektového dne splněny. Naším hlavním úmyslem bylo vysvětlit jim, jak diabetes funguje. Na začátku dne dostali text s vynechávkami, ke kterému jsme jim v průběhu předávali chybějící slova, na konci měli krátké shrnutí s nejdůležitějšími informacemi o této nemoci. Stejně jako na začátku našich představ, tak i někteří žáci měli zakotvenou představu, že diabetes je problémem hlavně západních zemí. Proto jsme jim chtěli poskytnout náhled do problémů civilizačních chorob v rozvojových a nově industrializovaných zemích a společnou diskuzí jsme přicházeli na podmínky, kterými se situace stran této nemoci liší v různých částech světa. V neposlední řadě jsme se lehce odchýlili od samotného diabetu, ale to jen proto, abychom se mohli soustředit na zdravý životní styl a na pár zásad zdravého stravování.

Stejným způsobem, jakým měli žáci vytvářet v rámci jednoho úkolu správně vyvážený jídelníček, jsme se i my snažili o správně rozvrženou podobu aktivit. Stejně jako minulý rok nechyběla mezi konečným výběrem jedna pohybovka, jejímž cílem bylo pomoci osobě při hypoglykemickém šoku. Jinde zase účastníci odměřovali množství cukru v různých potravinách, identifikovali pravdy a lži o diabetu, hádali, kolik lidí na světě diabetem trpí, nebo se dozvídali hlavní rozdíly mezi prvním a druhým typem této nemoci.

Po přečtení části zpětných vazeb si myslím, že se náš projektový den vydařil. Doufáme, že se nám nejenom podařilo rozšířit pojednání o diabetu, ale že jsme také mohli inspirovat žáky jednotlivých škol k tomu, aby se rovněž pokusili o získání certifikátu Světová škola nebo, jak se stalo v případě studentů naší školy, že se s nimi příští rok nesetkáme jen jako s účastníky, ale jako s organizátory.

Autor: Eliška Vinklerová, studentka Gymnázia Hejčín Olomouc, IV.B6 anglická sekce

2016:

Název akce Předsudky stranou

Téma naší akce vychelo z dřívější zkušenosti. 3. listopadu 2015 jsme na naší škole uskutečnili panelovou diskuzi na téma HIV/AIDS, určenou jenom pro zájemce z řad předmaturitních a maturitních ročníků. Na panelové diskuzi vystoupili i odborníci (MUDr. Pavel Turčan, MUDr. Jarmila Klieščiková, Ondřej Chaloupka), kteří celou akci ozvláštnili a osvěžili. Studenti se aktivně zapojovali a s hosty nad uvedenými tématy diskutovali a zamýšleli se nad jejich osobními zkušenostmi z odborné praxe. Ze zpětné vazby ze strany studentů a učitelů vyplývá, že by rádi i do budoucna navštívili obdobný projekt.

Dále také na naší škole byl uskutečněn výzkum na téma homofobie, který zpracovávali (obdobně jako v prvním případě) studenti našeho gymnázia. Získané výsledky by bylo škoda neodprezentovat veřejnosti i mimo naši školu a nevyužít i do budoucna. Díky těmto dobrým zkušenostem a zpětné vazbě jsme se rozhodli přispět k osvětě i u mladších ročníků základních škol v Olomouci a nižších ročníků naše osmiletého gymnázia.

Téma HIV/AIDS a Homofobie jsou velmi aktuální problémy, se kterými se potýká nejenom Česká republika. Žáci nabyté informace budou moci dále využít v předmětech jako např. občanská výchova, biologie či zeměpis a v neposlední řadě možná také ve svém osobním životě.

2015:

Panelová diskuze na téma HIV/AIDS

Gymnazisté připravili pro žáky olomouckých základních škol akci, která se zaměřila na boj s před­sudky v rámci témat homofobie a HIV/AIDS. Žáci se na celkem devíti stanovištích seznámili s informacemi týkajících se těchto témat. Například si mohli vyzkoušet dvě po­hybové aktivity zaměřené na šíření HIV/AIDS nebo hádali slavnou osobnost, která je buď homosexuální orientace, nebo HIV pozitivní. Seznámili se také s mýty, které tyto témata obklopují.