Vyšel jarní Zpravodaj Světové školy

18/4/2018

V jarním Zpravodaji Světové školy si přečtěte rozhovor s Lejlou Abbasovou, novou inspektorkou Světové školy, ze kterého so dozvíte víc o tom, proč se do projektu zapojila. V reportáži se ohlížíme za Světovým odpolednem a poutavou přednáškou Lukáše Šlehofera. Ve Zpravodaji najdete i vizitky škol a pozvánky na školní akce. Přejeme příjmen čtení!