ZŠ Šumperk, Šumavská 21

Koordinátor
Zdeňka Zatloukalová
Vedení školy
Viktor Verner
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

Naše škola je výjimečná především aktivním kolektivem žáků, kteří se podílejí na spoustě akcí, příjemným seskupením učitelů, moderními učebnami, novým hřištěm a kvalitní výukou žáků. Je výjimečná také velikostí a počtem žáků (přes 600 dětí). Globálním a rozvojovým tématům se věnujeme nejen ve vyučovacích hodinách, ale pořádáme různé výstavy, projektové dny (např. Škola v Evropě – Evropa ve škole), akce (např. Adopce na dálku), učitelé nám pouštějí prezentace, filmy a diskutujeme o problémech.

Titul Světová škola je pro nás důležitý, chceme být v něčem výjimeční a v našem okolí není žádná škola s tímto titulem, a také získáváme nové informace, prestiž a děláme něco pro své spolužáky.

ZŠ Šumperk se ve školním roce 2021/2022 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

Školní rok 2022/2023

Lokální a fairtrade produkty v Šumperku a okolí – 2. blok

Naše Světová škola se během celého školního roku opět věnovala tématu fairtrade a lokální produkci, jejich pozitivy. Aktivity zahrnovali návštěvu dalších prodejen a provozoven v Šumperku a okolí nabízejících faitrade a lokální produkty, návštěvu Ruční papírny Velké Losiny, rozhovory s lokálními prodejci. V prosinci se na naší škole konal celodenní projektový den pro žáky 2. stupně zahrnující přednášku spolu s hrami, výstavu lokálních a fairtrade produktů, aktivity na interaktivní tabuli a tabletech, ochutnávku fairtrade kakaa a sušenek. Projektový den odpoledne vyvrcholil velkým charitativním jarmarkem za hudebního doprovodu našich žáků.Vydělali jsme velký finanční obnos, kterým jsne podpořili sociálně slabší dětí na naší škole. V květnu jsme jěště uspořádali charitativní obchůdek na podporu jaguára černého ze ZOO Olomouc. Celkový výtěžek činil 11. 720 Kč. Částku 10. 000 Kč jsme věnovali černému panterovi, za nímž se na konci měsíce června pojedeme podívat. Zbylé peníze budou využity jako odměna pro děti na výlet do ZOO.

Školní rok 2021/2022

Lokální a fairtrade výrobky v Šumperku a okolí

Cílem akce bylo seznámit žáky i rodiče s termínem a problematikou fairtrade, a také s lokálními produkty, jejich pozitivy. Naše Světová škola se během celého školního roku věnovala velmi zajímavému tématu „Faitrade a lokální výrobky v Šumperku a okolí“, který zahrnoval navštěvu různých prodejen a provozoven v Šumperku a okolí nabízejích faitrade a lokální produkty, rozhovory s lokálními prodejci, ochutnávku surovin, natáčení zajímavého videa, charitativní jarmark. Celý zajímavý projekt vyvrcholil dne 26. 5. 2022 projektovým dnem na naší škole, kde žáci 2. stupně seznamovali děti z 1. stupně s faitrade a lokálními produkty. Tato akce byla zajímavá tím, že jí provázeli naši světoví žáci, kteří se postarali o úvodní slovo, video, aktivitu na interaktivní tabuli, provázení výstavy, ochutnávku faitrade kávy, čokolády, sušenek. Charitativní jarmark v prosinci s lokálními a faitrade produkty byl uspořádán pro širokou veřejnost. Výtěžek z jarmarku jsme věnovali těžce postižené holčičce, jejíž rodina se nacházela v tíživé finanční situaci.

Školní rok 2017/2018

Žirafa pomáhá

Také v letošním školním roce byl náš projekt zaměřen charitativním směrem – snažili jsme se aktivně pomáhat potřebným. Globálními problémy se zabýváme zejména ve výuce přírodopisu v devátých třídách. Během celého roku jsme uskutečnili několik akcí: vánoční charitativní jarmark, prodej vánoční hvězdy, adopce na dálku Banglakids.  V říjnu jsme uspořádali „Kabelkový veletrh“ – ve spolupráci se Šumperským a Jesenickým deníkem probíhal sběr kabelek, které byly následně draženy a prodány v Divadle Šumperk, výtěžek byl určen na léčbu cystické fibrózy.

Školní rok 2016/2017

Žirafa pomáhá

Naše základní škola se v letošním roce opět zapojila do projektu Světová škola vedeného organizací Člověk v tísni, o.p.s. Cílem již zmiňovaného projektu je měnit svět k lepšímu – zamýšlet se nad problémy celého světa, aktivně se podílet na dobročinných akcích, vést žáky k tomu, aby nebyli lhostejní k životnímu prostředí a k lidem, kteří se z jakéhokoli důvodu ocitli v těžké životní situaci, aby si uvědomili, jak důležité je chránit přírodu kolem

Školní rok 2015/2016

Žirafa pomáhá

Cílem sbírky trvanlivých potravin pro Národní potravinovou banku bylo nasbírat potraviny pro pomoc lidem v nouzi, seniorům, dětem v dětských domovech či lidem postižených přírodní pohromou. Proběhl také charitativní jarmark pro žáky, učitele a veřejnost na podporu těžce nemocným dětem. Své ručně vyrobené předměty zasílali rodiče, babičky, tety a přátelé školy.  Před Vánoci jsme předali šek spolu s dortem ve tvaru žirafy a několika drobnými hračkami přímo Dětskému hematoonkologickému oddělení FN v Olomouci. Učitelé ještě navíc přispěli koupí Vánoční hvězdy, z níž šedesát korun putoval na podporu Šance na život pořádané Hematoonkologickým oddělením FN Olomouc. Zapojujeme se do programu „Adresné sponzorství vzdělávání“ v rámci BanglaKids, který organizuje organizace ADRA. Podporujeme třináctiletou dívku Soren Champa z Bangladéše. Zaplatili jsme školné pro Soren na celý rok.

Školní rok 2014/2015

Jídla málo, jídla moc, lidé prosí o pomoc!

Cílem letošního ročníku bylo věnovat se problematice hladu a bídy a zároveň praktické charitativní pomoci. Součástí projektu bylo uspořádání školní potravinové sbírky. Během projektového dne žáci tvořili v návaznosti na předchozí výuku plakáty na téma hladu. Plakáty byly poté rozvěšeny na chodbách školy a rodiče hlasovali o nejlepší plakát. Doprovodnými akcemi byla beseda s představitelem Armády spásy a projekce tematického dokumentárního filmu. Samotné akci také předcházelo osobní dotazníkové šetření u veřejnosti, zaměřené na stravování a plýtvání potravinami. Žáci se také věnovali praktické charitativní činnosti – účastnili se brigád (sázení stromků a úklidu černých skládek) a vydělané peníze věnovali na charitu. Za tyto brigády jsme obdrželi finanční odměnu ve výši 5500 Kč, kterou se žáci rozhodli podpořit Dětský domov Pavučinka v Šumperku (nákupem hraček a hygienických potřeb). Tyto aktivity žáci provedli ve spolupráci s místními partnery – Lesy ČR a Městským úřadem města Šumperk. V nepřímé souvislosti se zmíněnými aktivitami také žáci spontánně zareagovali na potřeby, které se v průběhu roku objevily, a pomohli místnímu útulku a postarali se o bezprostřední okolí školy. Využili jsme přitom organizační zkušenosti z projektu Světová škola.

Školní rok 2013/2014

Šestka třídí aneb Nechceme žít na smětišti 

Cílem akce bylo zvýšit povědomí žáků i veřejnosti o třídění odpadů, šetření energií a neobnovitelných zdrojích přírodních surovin a vést žáky k zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Součástí akce byly přednášky na téma třídění a recyklace odpadů, tvorba třídních projektů, aktivní účast na úklidu města Šumperka a komunikace žáků s veřejností.

Školní rok 2012/2013

Plíce planety aneb Poznej les a prales

Cílem akce bylo prohloubit poznatky žáků o ekosystému lesa a pralesa, o jejich významu a vlivu na život planety, zdůraznit negativní dopady lidské činnosti v těchto ekosystémech a zvýšit povědomí veřejnosti o problematice ekosystémů lesa a pralesa.