Základní škola Lipenec

Koordinátor
Jitka Machová
Vedení školy
Markéta Loulová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

Naše škola je výjimečná především tím, že jsme školou tzv. rodinného typu. Všichni se tu dobře známe, pomáháme si a držíme pospolu. Budova leží na samém kraji obce, kde je příležitost využívat venkovní prostory k výuce. Zároveň jsme si vědomi toho, že nejbližší okolí školy není zrovna příkladem dobré péče o krajinu. Ve škole pravidelně zařazujeme témata GRV v jednotlivých předmětech. Jednotlivá témata dokážeme prolnout několika předměty zároveň, a především nám jde o praktickou realizaci toho, co se dozvídáme v teoretické části výuky. Již jsme pomohli zlepšit situaci, která nastala po povodni v údolí Hasiny (PP), vysázeli jsme ovocné stromy v okolí školy, modernizací vytápění dosáhneme snížení spotřeby energie, atd.

Zapojení do projektu Světových škol nevnímáme jako činnost k získání titulu, ale jako zapojení do komunity škol, které se daly stejným směrem – směrem ke zlepšení života školní a občanské komunity a dosažení souladu vývoje těchto komunit s udržitelností globálního ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje. Souvisí to s prolnutím vzdělávacích a dalších společenských funkcí školy se životem v okolí školy, jak se o to dlouhodobě snažíme.


Školní rok 2020/2021

20 kg vzduchu bez přidání smogu

Cílem akce bylo zmenšit znečištění ovzduší lokálním vytápěním. Škola by měla jít příkladem ve snížení emisí v rámci vytápění. Monitoringem tmavosti kouře z lokálních topenišť jsme si udělali představu o tom, jak závažný je problém znečišťování ovzduší v zimním období v malých obcích. Pro žáky 2. stupně byly připraveny pracovní listy, které žáky s tématem znečišťování ovzduší seznámily, zároveň však daly prostor k bádání, nalézání řešení i jednání. Cílem bylo zjistit míru znečišťování v obci během vytápění a zjistit povědomí žáků o vytápění, seznámit je s výsledky šetření a se správným postupem vytápění, upozornit je na možnosti zlepšení popř. nabídnout varianty jak vytápění zlepšit. Cíl: informovat žáky naší školy i jejich rodinné příslušníky o tom, jak snížit emise, byl splněn prostřednictvím videí umístěných na webové a facebookové stránky školy a pomocí tištěných letáčků. Snížení emisí z lokálních topenišť v rodinách našich žáků, pevně doufáme pocítíme již v budoucím zimním období, kdy porovnáme nová měření tmavosti kouře s měřením letošním.