ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, p.o.

Koordinátor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová
Vedení školy
Mgr. Květuše Horáková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2015 do roku 2022.

Prioritou ZŠ Zbiroh ve výchově a vzdělávání je všestranný harmonický rozvoj osobnosti žáků, snaha více zapojit občany, rodiče žáků i samotné žáky do běžného chodu školy se stala součástí naší práce. Naše škola je výrazně přírodovědně orientovaná a dlouhodobě spolupracujeme se středisky ekologické výchovy i dalšími organizacemi. V programu Ekoškola jsme zapojeni od roku 2008 a od té doby se nám daří pravidelně obhajovat tento mezinárodní titul.

Výuka globálního rozvojového vzdělávání na naší škole probíhá především v rámci propojení s průřezovými tématy, s interkulturním vzděláváním, environmentální výchovou, výchovou k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími oblastmi vzdělávání. Spolupracujeme s Člověkem v tísni v programu JSNŠ a každoročně s žáky kupujeme Skutečný dárek. Už osmý rok podporujeme záchranné programy v rámci kampaně EAZA, kdy v ZOO Plzeň naši žáci v rámci akce MAY DAY prodávají výrobky (které samostatně připravili) a výtěžek vždy darují Záchranné stanici Talarak na Filipínách.

Zapojením do programu Světová škola usilujeme o zlepšení výuky globálního rozvojového vzdělávání na naší škole a sjednocení jednotlivých akcí pod hlavičkou tohoto projektu. Zároveň usilujeme o posun v našich aktivitách více do hloubky a pokrytí širší škály témat, které do oblasti GRV spadají.

Základní škola J.V.Sládka se ve školním roce 2022/2023 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se děti do Ceny inspirace přihlásily a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

2014/2015:

Problematika původu potravin ve spojení s právy zvířat

Žáci ZŠ Zbiroh se rozhodli skrze osvětové akce ovlivnit chování svých spolužáků, učitelů, zaměstnanců školy i spoluobčanů, a to především v oblastech: problematiky palmového oleje, chovu hospodářských zvířat v klecích a plýtvání potravinami.

V rámci školy žáci uskutečnili osvětovou kampaň zaměřenou na problematiku značení potravin právě v souvislosti s právy zvířat a životním prostředím. Žáci zjišťovali, jaký je původ potravin, které konzumujeme, jak dlouho a kudy k nám cestují nebo jaké je značení podmínek chovu u živočišných produktů. Na základě zjištěných informací žáci vyrobili desítky naučných plakátů o této problematice, z nichž bylo 15 plakátů vybráno a vystaveno ve výkladních skříních místních obchodníků ve Zbirohu. Zástupci studentského týmu Světové školy pak prezentovali své téma a s ním spojenou problematiku veřejnosti na akci MAY DAY v plzeňské zoologické zahradě, kde měli informační stánek. Zbirožské veřejnosti pak vlastní aktivity prezentovali na závěrečné akci v místním kině. Mimo jiné byly přečteny reakce výrobců potravin a cukrovinek na dopisy, které jim byly zaslány žáky ze zbirožské školy ohledně používání palmového oleje v jejich výrobcích. Citace z dopisů od marketingového manažera jednoho z výrobců cukrovinek pro zbirožské žáky: „Milí studenti, moc mě těší vaše iniciativa. Když vidím tak zapálené mladé lidi, říkám si, že to s naší Českou republikou není ještě tak špatné. Smekám před vámi.

2015/2016:

Fair trade

Ve školním roce 2015/2016 žáci pokračovali v tématu Problematika původu potravin ve spojení s právy zvířat, zaměřili se však více Fair trade. Škola se zapojila do iniciativy Férová snídaně na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů. Ve spolupráci s městem a s dalšími organizacemi škola uspořádala Férovou snídani na zbirožském náměstí.  Rodiče, ale i další spoluobčané si na naše aktivity zvykli a ochotně nám s aktivitami pomáhají. „Přímo na Férové snídani mi řekla babička členky organizačního týmu, že je moc dobře, že děti k ochraně přírody a problémům světa vedeme. Slyšeli to návštěvníci, kteří mají u Zbirohu chatu a také nás moc chválili. Přinášíme nová témata nejen mezi žáky, ale i mezi spoluobčany.“ říká školní koordinátorka projektu, paní Andrea Tláskalová.

2016/2017:

Důstojná práce

7. října si žáci v ZŠ J. V. Sládka Zbiroh připomněli Světový den důstojné práce. Zaměřili se na férové podmínky výrobců bot ve světě. Podmínky výrobců bot v Bangladéši jim přiblížila Výstava na stromech od společnosti Na Zemi, kterou žáci instalovali na náměstí. Do školy si přinesli svou oblíbenou botu, kterou namalovali a připsali vzkaz lidem, kteří ji vyrobili. Žáci si uvědomili, že za jejich pohodlím je spousta práce a výrobcům děkovali a přáli dobré pracovní podmínky. Obrázky žáci Ekotýmu také umístili na stromy na náměstí a žáci 2. – 3. ročníku uspořádali výstavu pomalovaných bot i ve vchodu do městského úřadu. Týden globálního vzdělávání jsme zahájili pokračováním výtvarných prací, tentokrát oblíbeného oblečení. Na okolní školy jsme poslali nabídku na zapojení do výtvarné soutěže.

2018/19

Ekoshow

Cílem akce bylo informovat spoluobčany o problémech, které se týkají životního prostředí, především ochrany živočichů.

Žáci se během školního roku věnovali pomáhání a spolupráci s organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Na Ekoshow představili spoluobčanům jednotlivé záchranné programy a osoby, které je vedou.

Všichni žáci a učitelé se během roku zapojili do tradičního Vánočního bazárku – výtěžek byl rozdělen mezi záchranné programy a Skutečné dárky Člověka v tísni. Dále žáci z Ekotýmu připravili pro všechny spolužáky projektový den a stanoviště na školní zahradě. Místní kino zapůjčil MěU. Na Ekoshow přijeli a ocenění od žáků převzali: Hana Svobodová, která chrání mořské želvy, Jiřina Pešová a Klára Stuchlová ze ZOO Plzeň, Helena Kecová z Útulku pro psy Němčovice a Pavel Moulis ze Záchranné stanice živočichů v Rokycanech.

Tento projekt vzbudil velký zájem u všech dětí ve škole, ale i u našich spoluobčanů, kteří ocenili, že se seznámili s konkrétními lidmi, kterým pomáháme, a bylo to pro ně hodně důležité.

Stali jsme se součástí pořadu Nedej se! https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/419235100161009-sance-pro-morske-zelvy/

2019/20

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA A BAZÁREK pro Austrálii

Žákům a zaměstnancům naší školy nebyla lhostejná situace v Austrálii, a tak se rozhodli podpořit sbírku pražské ZOO. Celý týden se seznamovali se situací a malovali obrázky, které vystavili  ve škole i v Městské knihovně Dr. Josefa Palivce Zbiroh. Žáci, rodiče a spoluobčané, kteří s námi chtěli přispět, darovali hezké, ale pro vás už nepotřebné hračky, knížky, dárečky na bazárek, případně rovnou hotovost. Na charitativní výstavu a bazárek přispěli obrázky, dárečky i přímo hotovostí naši žáci, rodiče, učitelé i další zaměstnanci školy a v Městské knihovně Dr. Josefa Palivce Zbiroh i další spoluobčané.
Informace ZOO Praha: Všechny takto získané prostředky budou využity v souladu s účelem sbírky, tedy na ochranu přírody a ohrožených druhů živočichů. Smluvně podložené rozdělování peněz ve spolupráci s australskými kolegy již započalo. Využity budou nejprve na urgentní veterinární a další péči, posléze i na rehabilitaci zvířat, terénní aktivity a výzkum.

Na konto „Pomáháme jim přežít“ ZOO Praha Číslo účtu: ‪43-6804660247/0100, variabilní symbol: 12020, poznámka pro příjemce: Austrálie – odesíláme úžasnou částku 13000,-!