ZŠ J.V. Sládka ve Zbirohu: Děti jsou globálním tématům hodně otevřené a jsou přirozeně spravedlivé (Příběh k Ceně inspirace 2023 – ZŠ J.V. Sládka Zbiroh)

Fairtradová snídaně, Kamarádská snídaně podporující ukrajinské spolužáky, vánoční bazárky a projektové dny – na Základní škole Josefa Václava Sládka ve Zbirohu se během školního roku i díky programu Světová škola děje řada zajímavých akcí. Některé z nich popisuje vedoucí školního kroužku a koordinátorka programu Andrea Tláskalová.

Základní škola J. V. Sládka ve Zbirohu je do programu Světová škola zapojena již od roku 2014, tedy dlouhých devět let. Za tu dobu se žáci ve škole věnovali již bezpočtu projektů. Sedmým rokem škola každou druhou květnovou sobotu pořádá fairtradovou Férovou snídani pod názvem „Snídáme společně“. Letos svoji činnost rozšířila o akci „Kamarádská snídaně“ aby podpořil 11 ukrajinských spolužáků v jejich nelehké životní situaci Tuto akci uspořádal školní Ekotým, který se věnuje i aktivitám spojeným s programem Světová škola. Za tuto aktivitu i celkově za svou celoroční práci s tématy globálního vzdělávání ve výuce byly škola a její Ekotým v listopadu oceněni Cenou inspirace Světové školy.

Sami mohou něco změnit

Projekt „Snídáme spolu“ je jen malým zlomkem toho, co se na škole děje. Škola každoročně pořádá vánoční bazárek, kde se angažuje celá školní komunita. Výtěžek je věnován místnímu útulku pro psy, záchranné stanici, ZOO Plzeň či indonéské záchranné stanici pomáhající mořským želvám. Bazárky jsou pořádané  v návaznosti na aktuální dění, ty poslední byly věnovány válce na Ukrajině či požárům v Austrálii. Škola se tak svým žákům snaží ukazovat pozitivní motivaci. Podle Andrey Tláskalové „je hodně důležité, aby děti věděly, že i s globálními problémy mohou něco udělat a něco změnit.“

Škola také neustále oživuje školní prostředí pořádáním projektových dnů. Konaly se zde tak například Světový den důstojné práce, Den Země, Světový den vody či oslava Světového dne laskavosti, Světového dne Downova syndromu a mnoha dalších. V rámci těchto dní se dětem snaží přiblížit, že každý člověk nezačíná svůj život na stejné startovní čáře a podmínky jejich života ve světě jsou velmi různé. „Je důležité jim v tomto věku ukazovat, že život není úplně pro všechny fér. I jim (dětem) to pak dává něco navíc, také jakousi smysluplnost,“ vysvětluje Andrea Tláskalová. Tuto myšlenku ilustruje zmíněný Světový den důstojné práce, kdy jsou žáci školy rozděleni do dvou skupin a sami si na vlastní kůži mohou vyzkoušet, jaká je férová a neférová práce. Interaktivně se tak učí porozumět tématům, která by pro ně jinak byla mnohem hůře srozumitelná.  

Být inspirací

A co program Světová škola přináší do školy nového? Podle Andrey Tláskalové do školy přinesl nová témata, více akce a mnoho inspirace. „Program do školy přináší smysluplnost a přináší do školy témata, o kterých se dá s dětmi bavit. Děti jsou při diskuzích o nich hrozně férové, jsou takové přirozeně spravedlivé,“ přibližuje koordinátorka programu Světová škola.

Pro děti z nižšího stupně základní školy jsou jejich starší spolužáci, kteří jsou zapojeni do školních projektů, vzorem a těší se, až se budou moci do projektů sami aktivněji zapojit. Členové Ekotýmu inspirují nejen své mladší spolužáky, ale i své spoluobčany. Na konci každého školního roku žáci prezentují své projekty v rámci tzv. Ekoshow a informují veřejnost o globálních problémech, které se týkají zejména životního prostředí. „Děti se nebojí předstoupit před dospělé a dělat něco smysluplného…  je pro ně nesmírně důležité, že je někdo ocení, že si někdo všimne, že něco změnily,“ dodává Andrea Tláskalová.

Škola tak do svých prospěšných aktivit zapojuje celé široké okolí. Pro samotné děti projekty představují nejen způsob výuky, ale především inspiraci k tomu, aby chápaly, že mohou být aktivními tvůrci lepší budoucnosti.A kde škola bere nápady na nové projekty? Inspirace funguje napříč Světovými školami a zbirožská základní škola tak čerpá nápady i od dalších zapojených škol. Její vize o budoucích projektech jsou spojené s genderovými tématy či s problematikou duševního zdraví. Ve Zbirohu se tak jistě brzy setkáme s dalšími zajímavými a přínosnými projekty zdejších žáků.

Eliška Hanzlíková