Základní škola Fryčovice

Koordinátor
Mgr. Martina Holíková
Vedení školy
Mgr. Alexandra Filarová
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2017 do roku 2019. Certifikát Světová škola byl prodloužen do června roku 2024. Po auditu a úspěšném obhájení titulu v dubnu 2024 je titul prodloužen do června 2029.

Velkou předností naší Základní školy ve Fryčovicích je rodinné prostředí. Ve škole se všichni známe a naši žáci rádi spolupracují napříč ročníky, i když jsou mezi nimi i několikaleté rozdíly. Snažíme se o úzký vztah s rodiči, kteří se často zapojují do různých školních akcí.

V minulých letech jsme se zaměřovali především na životní prostředí a ekologickou problematiku. Každoročně sadíme stromy, dostali jsme ocenění za sběr papíru, jezdíme na ekopobyty. Ekologií se zabýváme i v přírodozeměpisném semináři.

Není nám jedno, co se děje okolo nás. Máme rádi nové výzvy a chtěli bychom si rozšířit naše obzory a zabývat se více globálními tématy.

Základní škola Fryčovice se ve školním roce 2021/2022 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2021/22

Knižní jarmark a přímá pomoc pro ukrajinské rodiny

Žáci uspořádali dne 3.3. jarmark knih, kde veřejnost, rodiče či žáci sami věnovali knihy, které si mohl zakoupit někdo jiný. Celkem bylo vybráno 500 ks knih a z toho 380 se prodalo. Knihy, které zůstaly se rozdělily do třídních knihoven či věnovaly Charitě Ostrava. Výtěžek z prodeje knih žáci poslali na účet Daruj srdcem. Žáci také zorganizovali přímou sbírku pro rodiny z Ukrajiny v uprchlickém táboře ve Vyšních Lhotách, potřebné byly zejména potraviny, dětské potřeby apod. S žádostí o finanční dar oslovili obyvatele Fryčovic a místní podnikatele. Do akce se zapojila obec Fryčovice, místní Sdružení dobrovolných hasičů a Unie rodičů.

A jak akci hodnotí žáci?

V.Ž. (6. třída) – „Měla jsem dělat rozhovory s návštěvníky jarmarku. Všichni byli milí. Překvapila mě jedna paní, která donesla potraviny, vybrala si 2 knihy a zaplatila za ně 500 Kč. Nebrala bych všechny ze třídy, protože se chovali hrozně a moc nepomáhali.“

Školní rok 2019/20

Bazárek oblečení

Vybrat oblečení, které občané Fryčovic již nepotřebují, dát možnost lidem si vybrat oblečení, které si mohou vzít zdarma nebo za symbolickou cenu. Žáci vytvořili plakát a videoklip-pozvánku na akci a aktivně se podíleli na organizace a hladkém průběhu celého Bazárku. Oblečení, které zůstalo, se věnovalo Charitě, která jej rozdala potřebným lidem. Finanční obnos z prodeje oblečení byl poslán nadaci Pomozte dětem.

A jak akci hodnotí žáci?

E. K. (9. třída) – „Byl to dobrý nápad, škoda, že nepřišlo více lidí. Byl jsem překvapený, že někteří si nevzali žádné oblečení a stejně přispěli.“

K. P. (9. třída) – „Bylo dobré, že se vybralo tolik oblečení a hodně si ho lidé rozebrali, koupili. Ta částka 3500 je parádní!!“

A. H. (7. třída) – „Všem jsem říkala, proč tuto akci děláme. Bylo dobré, že nás za to lidé chválili, že jsme šikovné.“

školní rok 2018/2019

Mezinárodní karneval

Snažíme se dlouhodobě odstranit předsudky dětí a všech místních občanů vůči cizincům, pokusit se o to, aby si místní obyvatelé uvědomili, že většina lidí na světě má mnoho společných věcí, i když existují rozdíly v kulturách, náboženství, podmínkách života.  Když se snažíme, můžeme najít mnoho společného a navzájem se něčím obohatit.

Dále bylo našim cílem seznámit se s problémy klimatické změny, propojit to s poznáním životního prostředí v zemích stážistů. Cíle byly naplňovány formou prezentací a workshopů během projektového týdne.

A jak akci hodnotí žáci?

Akce splnila očekávání, bylo vidět, že děti už jsou sebevědomější, nebály se komunikovat,  třídy se předbíhaly při  navštěvování workshopů.“ (F.S)

Bylo to super, studentky byly milé a kamarádské, byl jsem rád, že jedna studentka mohla být ubytována u nás. Rodiče měli strach, protože neumí anglicky.“ (M. D)

Líbily se mi informace o životním prostředí- hlavně ohrožené pandy z Číny, úklid moře v Thajsku. Chtěla bych více workshopů a hlavně, aby starší žáci měli více prostoru trávit s cizinci.“ (A. P.)

Líbilo se mi, že jsem všemu rozuměl, překladal jsem  prezentace  a vyhodnocoval dotazníky a pak pomáhal vydávat časopis. Letos to byl nejlepší výběr studentů  Mezinárodní karneval se mi moc líbil, nejlepší bylo, jak jsme studenty učili zpívat české písničky a pak oni nás učili tancovat jejich typické tance. Bylo fajn, že i učitelé a rodiče se do toho zapojili.“ (E.K.)

školní rok 2017/2018

Meznárodní trh II.

Pro druhý rok projektu Světová škola si tým zvolil, že bude pokračovat ve stejném tématu jako loni. Cílem opět bylo odstranit předsudky místních občanů vůči cizincům, pokusit se o to, aby si místní obyvatelé uvědomili, že většina lidí na světě má mnoho společných věcí a i když existují nějaké rozdíly v kulturách, tak pořád můžou najít mnoho společného a navzájem se něčím obohatit.

školní rok 2016/2017:

Mezinárodní trh

Cílem místní akce bylo seznámit rodiče našich žáků, ale i obyvatele Fryčovic s jinou než českou kulturou a překonat tak zažité stereotypy a předsudky. Protože ve Fryčovicích nemají obyvatelé moc možností setkat se s cizinci, chtěla se místní škola více touto akcí otevřít světu, aby si žáci i místní lidé mohli uvědomit, že jsou lidé ve všech koutech světa stejní, jen žijí v jiných podmínkách. Také proto, aby neměli jen zkreslené představy o lidech z jiných zemí, které jim podávají média. Během jednoho týdne se žáci od 1. do 9. ročníku seznámili s kulturami zemí formou interaktivních workshopů s rodilými studenty z Taiwanu, Mexika, Jordánska a Číny. Veřejnost se pak 3. 3. 2017 účastnila místní akce s názvem Mezinárodní trh, která byla vyvrcholením celého projektu, kdy se obyvatelé u jednotlivých stanovišť seznámili od žáků a zahraničních studentů o životě v jejich zemích.