Slezské gymnázium Opava

Koordinátor
Roman Kollár
Vedení školy
Milada Pazderníková
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

Výjimečnost školy je vyjádřena naplňováním „Vize školy“: Učíme rádi. Jsme průvodci otevření novým trendům, respektující rozvoj a individualitu, partnerství a soulad. Velikost školy umožňuje osobní poznání a blízký vztah prakticky mezi všemi vyučujícími a žáky, respektování individuálních vlastností a osobní přístup k žákům.

Globální rozvojová témata jsou zapracována do „Školního vzdělávacího programu“ jako průřezová témata a jsou vyučována ve všech čtyřech ročnících:

Témata jsou v jednotlivých vyučovacích předmětech realizována následujícími formami: skupinová práce, týmová spolupráce, výzkum, interview, anketa, debata, soutěž, prezentace, projekt, práce s informacemi apod. Realizace uvedených forem závisí vždy na konkrétní situaci ve třídě (skupině).

Hledáme nové možnosti rozvoje. Světová škola je přínosem pro žáky, pedagogy i okolí školy. Nabízí se tak možnost pro všechny.

 

školní rok 2020/2021

Veřejná prezentace projektu Emise – světelné znečištění na Magistrátu města Opavy, 1. 4. 2021

Cílem lokální akce bylo prezentace výsledků Projektu Emise – světelné znečištění orgánům místní správy a samosprávy, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR. Ve čtvrtek 1. 4. 2021 proběhlo na magistrátu setkání zástupců MŽP, města Opava, TS Opava a projektu Emise – světelné znečištění. Setkání se účastnili mimo jiné i náměstek ministra ŽP Vladislav Smrž, primátor města Opava Tomáš Navrátil, náměstek primátora Michal Jedlička, ředitel TS Jan Hazucha, náměstek TS Jaromír Baroň, a hlavní architekt Petr Stanjura. Za projekt Emise se zúčastnili garantka projektu Kamila Tkáčová, odborný garant projektu Radim Frič, a studenti Slezského gymnázia projektu Emise – světelné znečištění. Byl zde také prezentován návrh nové obytné zóny Stromovka a domlouvala se další spolupráce s MMO a MŽP s ohledem na danou problematiku světelného znečištění. Studenti svým projektem poukázali na další negativní jev ovlivňující naše životní prostředí a řekli, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijí.