Scioškola Praha 4

Koordinátor
Petr Vrchota
Vedení školy
Jana Chárová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

Naše škola myslí na to, že pravděpodobně budou naše děti žít v dynamickém světě plném změn. „Změna je trvalý stav“, tak zní naše heslo. V tomto duchu se snažíme přizpůsobovat vzdělávání dětí tak, aby každý mohl rozvinout svůj potenciál ke spokojenosti sebe sama i okolí. Napříč ročníky jsme se doposud věnovali tématům jako chudoba, sucho, plýtvání potravinami či bezobalové nakupování. Dívali jsme se na videa z Jednoho světa na školách a diskutovali o roli jednotlivce ve světě. Globální témata se snažíme uchopit v souvislostech.  V naší škole mají děti velké slovo v rozhodování, také však mají zodpovědnost. Například každý týden se děti scházejí na školním shromáždění a rozhodují o chodu a pravidlech školy.  Připravujeme děti na život v 21. století tak, aby uměly vzít život do svých rukou a mohly se stát tvůrci budoucnosti. Věříme, že právě s touto výbavou můžeme usilovat o titul Světová škola, protože dětem ani průvodcům není lhostejné, co se okolo nás děje. 

školní rok 2020/2021

Zachraň planetu

Cílem naší akce bude zvýšit povědomí o tématu klimatických změn a jejich dopadech na společnost. Chceme představit, co to konkrétně znamená globální oteplování a změna klimatu a ukázat příklady toho, jak tento fenomén ovlivňuje naše životy. Cílem této akce je také poukázat na fakt, že každý jednotlivec může přispět ke zlepšení ochrany klimatu vlastním chováním. Chceme s aktéry akce diskutovat o tom, jaké konkrétní kroky můžeme každý činit. Uspořádali pro rodiče žáků webinář Zachraň planetu, který se uskutečnil 13. 5. 2021. Jedná se o akci skupinky dětí ze 4./5. třídy, která se letošní školní rok věnuje tématům změny klimatu, globálního oteplování a udržitelného rozvoje. Naším cílem je zvýšit povědomí o klimatických výzvách a prodiskutovat, co jako jedinci můžeme dělat pro udržitelnou budoucnost. Pojďme společně zjistit odpovědi na tyto otázky: Co se děti naučily? Jak se za rok proměnilo jejich přemýšlení o klimatu? Co sami dělají pro to, aby dále nezatěžovaly životní prostředí? A co by se ještě dalo dělat? Co děláte doma vy a čím nás můžete inspirovat?