Scioškola Praha 4

Koordinátor
Petr Vrchota
Vedení školy
Jana Chárová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

Naše škola myslí na to, že pravděpodobně budou naše děti žít v dynamickém světě plném změn. „Změna je trvalý stav“, tak zní naše heslo. V tomto duchu se snažíme přizpůsobovat vzdělávání dětí tak, aby každý mohl rozvinout svůj potenciál ke spokojenosti sebe sama i okolí. Napříč ročníky jsme se doposud věnovali tématům jako chudoba, sucho, plýtvání potravinami či bezobalové nakupování. Dívali jsme se na videa z Jednoho světa na školách a diskutovali o roli jednotlivce ve světě. Globální témata se snažíme uchopit v souvislostech.  V naší škole mají děti velké slovo v rozhodování, také však mají zodpovědnost. Například každý týden se děti scházejí na školním shromáždění a rozhodují o chodu a pravidlech školy.  Připravujeme děti na život v 21. století tak, aby uměly vzít život do svých rukou a mohly se stát tvůrci budoucnosti. Věříme, že právě s touto výbavou můžeme usilovat o titul Světová škola, protože dětem ani průvodcům není lhostejné, co se okolo nás děje.

Školní rok 2020/2021

Zachraň planetu

Náš tým tvořila skupinka dětí ze 4./5. třídy. Žáci pro své spolužáky přichystali prezentaci, kde představili cíle udržitelného rozvoje a zjišťovali, co už ostatní dělají pro udržitelnou budoucnost. Pro ostatní žáky školy natočili motivační video k březnové celostátní kampani Ukliďme Česko 2021. V dubnu jsme na Den Země uspořádali on-line webinář pro žáky 2. stupně, kdy jsme zjišťovali, jak přemýšlejí o globálních změnách klimatu. Dotkli jsme se toho, že chování jednotlivce je s ohledem na ochranu životního prostředí důležité, nicméně zásadní jsou též systémové změny. Vzhledem k pandemickým opatřením proběhla naše místní akce ve čtvrtek 13. 5. 2021 formou on-line webináře s názvem Zachraň planetu. Cílovou skupinou akce byli rodiče, rodinní příslušníci a přátelé školy, ovšem přihlásit se mohl kdokoli. Cílem bylo šíření povědomí o globálních klimatických změnách a dopadech těchto změn na společnost a planetu jako celek. Dílčím cílem webináře bylo představení našich konkrétních kroků vedoucích k ochraně životního prostředí a také diskuze s účastníky webináře o tom, co každý z nás můžeme dělat pro udržitelnou budoucnost. Tento cíl se nám podařilo splnit a vytvořit sadu doporučení, co je možné dělat.