Gymnázium Olomouc-Hejčín: Světová škola propojuje školu uvnitř i s jejím okolím (Příběh k Ceně inspirace 2023 – Gymnázium Olomouc-Hejčín)

Gymnázium Olomouc-Hejčín je velkou školou s téměř tisícovkou studentů. Jeho studenti se loni ve Světové škole věnovali velkému tématu – energiím. O tom, jaké workshopy přitom pořádali a co gymnáziu program Světová škola přináší, vypráví  studentka Natálie Kocmanová a vyučující společenských věd, českého jazyka a výtvarné výchovy Hana Vacková.

Natálie se programu Světová škola věnuje už šestým rokem. Zapojila se do něj na popud své starší sestry a dnes je za to velmi vděčná. “Program mi dal opravdu hodně, naučila jsem se komunikovat s dětmi, získala jsem schopnost něco zorganizovat, komunikovat s učiteli a také nové přátele a dobré vzpomínky,” říká úvodem, jak ji program Světová škola ovlivnil.

V hlavní roli energie

Loni se ve škole věnovali tématu energie hned v šesti souvislostech: energetice, potravinové energii, energii a wellbeingu, energii a fairtrade, energii a dezinformacím a energii ukryté v mobilu. Studenti si připravili vlastní workshopy, které vedli pro spřátelené školy na Gymnáziu Olomouc Hejčín.

“Já jsem byla ve workshopu o fairtrade. Téma jsme spojili s pohybovou aktivitou, aby to pro děti nebylo jen další sezení a nasávání informací. Udělali jsme kruhové cvičení, při kterém porovnávaly výhody a nevýhody fairtrade. A tam zjistily, že jedna skupina je velmi znevýhodněná. Zábavnou formou jsme jim tedy předali docela těžkou problematiku,” říká Natálie.

Na otázku, který projekt jim přišel jako nejpovedenější, studentka i vyučující odpovídají, že se to těžko hodnotí, protože se každý rok snaží, aby byly projekty různorodé a každý si v nich našel to své. A to se zřejmě daří, děti si každoročně aktivity užívají a jsou mimo jiné nadšené, že můžou komunikovat se staršími studenty a prohlédnout si prostory olomouckého gymnázia.

Program, který sbližuje

Téma programu si každoročně volí studenti sami v demokratické diskuzi s vyučujícími. Letos padla volba na nerovnost, opět se přitom budou věnovat několika podtématům. “To je vždycky dobrý pocit, že jsme schopni se domluvit a neděláme rozdíly mezi tím, jestli je to učitel nebo student, to je jeden z hodně velkých přínosů,” říká Vacková. Podobně jako na jiných školách i tady kvitují, že program sbližuje nejen studenty mezi sebou, ale i studenty s učiteli a vytváří na škole přívětivé klima.

To, jak program ve škole realizují, má i další pozitivní dopady. Postupně se k aktivnímu “jádru” organizujícímu Světovou školu v Hejčíně přidali další učitelé, které téma zajímá. “Máme nové členy z pedagogického sboru, kteří náš tým světových učitelů obohatili novou energií a novými nápady. Na naší velké škole je velmi málo prostoru pro interakci mezi jednotlivými předměty, což se snažíme měnit například organizováním projektových dnů,” říká František Brauner, který studenty vyučuje biologii a chemii.

Díky propojení jednotlivých předmětů do výuky navíc vnášejí témata, kterým se při běžné výuce jinak nevěnují – například environmentální témata. Ale nezůstává jen u propojování na půdě školy. “Po dlouhé době se nám podařilo propojit něco, co jde na menších městech daleko snáz než u nás, tedy školu propojit s místní městskou částí,” popisuje Hana jeden z úspěchů, který dokresluje snahu školy zapojit studenty do komunitních aktivit a připravit je tak nejen pro vysokou školu, ale hlavně pro budoucí život.

Markéta Sedláčková a Barbora Báštěcká