Gymnázium, Kojetín

Koordinátor
Mgr. Dana Dýmalová
Vedení školy
Mgr. Květoslava Švédová
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2017 do roku 2019. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2024.

Naše gymnázium je středně velkou školou, na níž může studovat maximálně 360 žáků. Vzhledem ke kapacitě školy se můžeme nadstandardně věnovat výjimečným talentům, jsme schopni lépe podchytit studijní i osobní problémy žáků a nabídnout jim včas pomocnou ruku. Individuální přístup školy k žákům je samozřejmostí. Snáze se také organizují společné akce (např. i s tématikou GRV). Naše škola je moderní, s výborným technickým vybavením a studenti se v ní cítí dobře.

Globální témata zařazujeme průřezově do většiny předmětů. Pořádáme pro studenty besedy a projektové dny s tématikou EVVO a GRV. Projektové dny jsou vždy plné poučení, zábavy a soutěžního ducha a u studentů mají pozitivní ohlas. Od roku 2004 máme také v adopci dvě děti z Guinei.

Titul Světová škola bychom brali jako další povzbuzení do práce v oblasti EVVO a GRV. Pro naše studenty organizujeme spoustu aktivit a tímto projektem by naše akce získaly hlubší smysl. Samozřejmě očekáváme nové podněty a zkušenosti.

Gymnázium Kojetín se ve školním roce 2021/2022 přihlásilo do Ceny inspirace Světové školy a bylo touto cenou také slavnostně oceněno. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2021/22

Odpovědná spotřeba a odpady

Cílem letošních aktivit bylo změnit postoj žáků i veřejnosti vůči nadměrné spotřebě a motivovat k odpovědnosti k přírodě i lidem. Během celého roku se uskutečnily následující akce.

 • Výstava na stromech o pěstování bavlny a fairtrade
 • Sběr papíru na podporu organizace NEPZ (Prales dětem) – fotopast na Slovensku monitorující šelmy + 8 ptačích budek pro sýkorky k instalaci v Kojetíně a okolí
 • Exkurze do třídírny odpadů a na skládku ve Frýdku-Místku
 • Lekce o klimatické změně a módním průmyslu a beseda s odborníky na módní průmysl a vliv na klimatické změny
 • Burza nepotřebných deskových her, hraček, knih a školních potřeb – výtěžek na podporu projektů Člověka v tísni v chudých oblastech světa (Skutečný dárek), věnování zbylých věcí z burzy Charitě Kojetín
 • Fairtrade výrobky a přání jako vánoční dárek osamělým seniorům v Kojetíně, spolupráce s Centrem sociálních služeb Kojetín
 • Prodej výrobků z Keni – kávu, čaj, náramky, náušnice, hrošíky a tašky nám zprostředkovala organizace Centrum Narovinu, která na východě Keni u jezera Ukerewe podporuje komunitní centrum Rusinga Island; podařilo se prodat téměř všechno, výtěžek z prodeje poputuje právě do komunitního centra v Keni.
 • Víkendový seminář k Fairtradové škole (25. – 26. 2.) – 5 studentů (V4, V5)
 • Finanční a materiální sbírka pro Ukrajinu – spolupráce s Českým červeným křížem Olomouc (materiální sbírka) a s nemocnicí v Termopil na západě Ukrajiny (léky)
 • Vážení odpadků ve třídách (v každé třídě 5x během 1 měsíce), vyhodnocení nejlepších tříd v třízení a podle množství odpadu (únor – březen)
 • Peer to peer – seznamování žáků gymnázia s tématy týkajícími se odpovědné spotřeby a fairtrade

·       Soutěž v mikroregionu Střední Haná-příprava 16 zastavení na zajímavých místech mikroregionu s informacemi vázanými k místu a ke klimatickým změnám, odpovědné spotřebě a odpadům; podpořeno i z miniprojektů Člověka v tísni; pro všechny zájemce z řad veřejnosti (15. 6. – 30. 9.)

A jak akci hodnotí žáci?

H. N. (sexta) – „Myslím si, že se akce velice podařila. Podařilo se nám odprezentovat několik prezentací a tím vzdělat veřejnost o problematice s odpady.“

S. N. (sexta) – „Povedlo se nám vše, o co jsme se pokusili. Nic bych neměnila a už vůbec ne tým – právě díky vzájemné spolupráci jsme byli úspěšní.“

Školní rok 2020/21

V ohrožení

Cílem akcí, které probíhaly od dubna do června 2021, bylo informovat žáky i veřejnost o ohrožených živočiších u nás a ve světě, finančně podpořit 3 organizace věnující se ohroženým zvířatům ve světě (https://www.morskezelvy.cz,https://www.zoozlin.eu/4nature/) a v českých záchranných stanicích (https://www.zvirevnouzi.cz). Žáci zpracovávali prezentace o ohrožených zvířatech v Česku nebo ve světě či o projektech ZOO na ochranu ohrožených zvířat. V rámci sportovní výzvy žáci také běhali a sbírali odpadky. Byla uspořádána celoměsíční cyklistická výzva v rámci celé školy – za každé 2 ujeté kilometry se načítala 1 Kč pro projekt 4NATURE organizovaný ZOO Zlín; celkem žáci a učitelé ujeli 5448 km. Ve dnech 1. – 10. 6. proběhla aukce háčkovaných zvířátek, které vyráběli členové týmu. Výtěžek byl rozdělen na pomoc českým záchranným stanicím, organizaci starající se o mořské želvy na Borneu a adopcí ohroženého zvířete chovaného v ZOO. Všechny informace o ohrožených zvířatech, které žáci dali dohromady z několika zdrojů, pak zpracovali do výstavy pod širým nebem, která byla vystavena v červnu kolem rybníka Na Hrázi v Kojetíně.

A jak akci hodnotí žáci?

J. O. (3. ročník) – „Projekt hodnotím pozitivně. Podařilo se rozšířit povědomí o tomto problému. Věřím, že v příštím roce půjde tuto akci provádět ve škole.“

E. H. (1. ročník) – „Velmi zajímavé a motivující. Ale kdybychom byli ve škole, bylo by to lepší. Ale jinak moc pěkné.“

Školní rok 2019/20

Fairtrade a tropické deštné lesy

Začali jsme s představováním našeho projektu veřejnosti při Dnech otevřených dveří 30. 11. a 18. 1. Měli jsme vyčleněnou jednu třídu, kde jsme umístili výstavy Příběh banánu a Plné ruce práce o férových banánech a kávě. Také jsme měli připravenou ochutnávku fairtradového zboží (káva, čaj, kakao, čokolády, oříšky, batátové chipsy). Díky pandemii COVID-19 jsme byli nuceni původně plánované akce přizpůsobit situaci. Dne 16. 5. jsme někteří snídali férově doma (karanténa) v rámci iniciativy Férová snídaně. Na konci září 2020 jsme s týmem Světové školy uspořádali celoškolní soutěž o fairtrade čokolády. Vždy o velké přestávce po dobu čtyř dnů dostala každá třída zadání a jednotlivci pak úkoly plnili a načítali se jim body za správná řešení (určování pravdy a nepravdy o banánech a kávě, luštění osmisměrky o tropických deštných lesích, test o Fairtrade, kreslení společného loga školy a Fairtrade). V hodině angličtiny pak slyšeli video o pěstování kakaa v tropických deštných lesích v Sierra Leone, pak odpovídali na otázky týkající se informací z videa. Všechna body se sečetly a férovou čokoládu si odnesl z každé třídy ten nejlepší.

Rok 2018/2019

Keňa

Cílem celoročního projektu bylo jednak seznámit žáky školy a veřejnost s Keňou, dále pak s neziskovou organizací Centrum Narovinu, která podporuje děti v Keni a místní komunitu Ostrova Naděje. Chtěli jsme přispět na jejich činnost a pomoct dětem v Keni. Naše cíle se nám podařilo naplnit, byly uspořádány dvě výstavy (Kojetín, Přerov), kde jsme informovali i o činnosti Centra Narovinu, propagovali jsme CN i na dnech otevřených dveří. Celý školní rok jsme sbírali hliníkové plechovky, výtěžek jsme poslali CN, aby mohli podporovat děti přímo v Keni.

A co si o akci myslí studenti?

Lucie (septima): Projekt pro mě znamenal hodně práce navíc v našem volném čase, ale také radost, že můžeme pomoci.

Josef (septima): Práce na projektu byla náročná, ale dokázali jsme uspořádat velký celoroční projekt, za který se nemusíme stydět.

Filip (kvinta): Mně se líbilo prezentovat před třídami téma historie Keni. Mohl jsem si tak na krátkou chvíli vyzkoušet práci učitele, což bych v budoucnu asi rád dělal.

Rok 2017/2018

Ukrajina a my

Chtěli jsme seznámit studenty a veřejnost s Ukrajinou, jejich tradicemi, zvyky, gastronomií, památkami, městy, rekordy, ale také problémy s chudobou a stále probíhajícím konfliktem. Na tato témata jsme uspořádali besedu a připravili výstavu.

Součástí našeho snažení bylo také zorganizovat charitativní akci. Sbírali jsme papír a výtěžek věnovali organizaci Adra Havířov na podporu chudých dětí základních škol v Mukačevu. Potřebným jsme tak přispěli na obědy ve školní jídelně. Nasbírali jsme přes 4 tuny papíru a výtěžek činil 5 420 Kč.

Rok 2016/2017

Kambodža

Gymnazisté si za své téma vybrali Kambodžu, neboť jsou s tímto tématem osobně spjati. Jejich školu navštěvuje rodilá Kambodžanka. Cílem místní akce bylo vzbudit zájem o tuto chudou zemi a životní podmínky místních lidí nejen mezi studenty, ale i veřejností. Ve Vzdělávacím a informačním centru v Kojetíně byla uspořádána měsíční výstava fotografií o pracovních podmínkách žen v kambodžských textilních továrnách a návštěvníci mohli zhlédnout také fotografie zachycující historii a kulturu Kambodži. Při této příležitosti byla oslovena veřejnost, aby se zapojila do sbírky oblečení pro sirotčinec v Kambodži. V průběhu projektu navázalo gymnázium blízkou spolupráci s neziskovou organizací SOS Kambodža, která tento sirotčinec podporuje a díky ní se charitativní sbírka dostane k potřebným dětem.