Studentky Gymnázia Kojetín: Chceme ukázat, že o psychickou pohodu je potřeba pečovat (Příběh k Ceně inspirace 2022 – Gymnázium Kojetín)

Duševní zdraví je jedním z témat, kterým se letos ve Světové škole věnují studenti Gymnázia Kojetín. Hana, Dita a Mariana vypráví o tom, jak se k němu i k dalším problémům současného světa postavil jejich školní tým.

Mariana Kocmanová je skautka a silně ji trápí klimatické změny i sociální problémy dnešního světa. Hana Novotná se živě zajímá o to, co se děje v jiných zemích. Dita Komínková má zálibu v psychologii a sociologii. Všechny tři studentky kojetínského gymnázia spojuje láska k přírodě, plné hlavy nápadů, jak pomoci v různých oblastech, a velká chuť tyto nápady realizovat. Není tak divu, že když se na jejich škole objevila možnost přidat se do školního týmu programu Světová škola, neváhaly a staly se jeho členkami. Velkou oporu mají v paní profesorce Dýmalové, která na gymnáziu učí biologii a zeměpis.

V jejich Světové škole se již odehrála řada akcí, prezentací i výstav. Studenti i paní profesorka se snaží přicházet s tématy, která mají velkou šanci zaujmout – a světový tým se tak neustále rozšiřuje. Je to i díky velké rozmanitosti problémů, které společně studují a představují ostatním. „Všechny nemusí zajímat všechno a každý si v tom najde, co ho zajímá, a lidi se hodně zapojují,“ vyzdvihuje Dita velkou pestrost akcí.

Pojďme třídit odpad

V loňském roce se tak pozornost světového týmu obrátila k problematice odpadů. Jaké problémy plynou z přílišného množství nerecyklovatelného materiálu i co s tím může dělat každý z nás, přiblížili studenti mladším spolužákům při školní prezentaci o zero waste. Největší dopad však na ně měla návštěva skládky. „Když člověk doma vidí koš s papírem či plastem, říká si, že to nic není. Ale když pak na skládce vidí obrovské hromady odpadů, je to šok,” vzpomíná na silný zážitek Mariana. I další studentky potvrzují, že v nich obří hory odpadu zanechaly mrazivý pocit a ještě více je utvrdily v nutnosti přiblížit možnosti recyklace odpadů rodinám i spolužákům. „To, jak jsme o odpadu mluvily, ovlivnilo i dost spolužáků. Mnozí začali doma víc třídit a kupovat méně potravin v plastových obalech. Všem to samozřejmě nevydrželo, ale aspoň se o to pokusili a zjistili si o té problematice něco. Věřím, že jim to i poté zůstalo v hlavách a přemýšlí o tom,“ vysvětluje Dita. „Zamýšlím se teď mnohem víc i nad tím, jak věci využít i jinak, aby nekončily na skládce,“ potvrzuje účinek exkurze Mariana.

Duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické

Další téma, se kterým se Hana, Dita a Mariana v poslední době setkaly a které je zaujalo, je uspěchanost dnešní společnosti a s ní spojené negativní dopady na řadu lidí a jejich duševní zdraví. Vlastní zkušenost měly i s tím, jaký vliv na naši psychickou pohodu měla opakovaná sociální izolace během pandemie koronaviru. Jedna část kojetínského světového týmu se letos věnuje právům žen, ta jejich plánuje prozkoumat problematiku duševního zdraví. „Po škole jsme rozeslaly dotazník, abychom se dozvěděly, co studenty v této oblasti zajímá a co je trápí. Podle jejich odpovědí budeme přizpůsobovat další akce,“ představuje Hana plánovaný postup týmu. Rády by vrstevníkům i dospělým přiblížily význam odborné péče i to, že když prožíváme těžké období, je důležité mít si o tom s kým promluvit. „Spousta lidí prochází různými duševními problémy, a nemusí to být mnohdy na první pohled vidět. Když se bude mluvit o důležitosti včasné odborné pomoci, nebudou se tak bát přijít si pro ni. Chceme, aby lidé věděli, že duševní nepohoda není žádná hanba, něco, za co by se měl člověk stydět,“ vysvětluje Dita. Studentky plánují oslovit psychiatry i psychology, kteří by si s nimi a jejich spolužáky mohli promluvit o duševní hygieně. „Kdybychom našly někoho, kdo má zkušenost s návštěvou psychologa nebo psychiatra, a chtěl by o tom mluvit před ostatními, mohlo by to podpořit ty, kteří se potýkají s něčím podobným, aby to nenechal být a navštívil odborníka také.“

Děláme, co je potřeba

Kromě akcí zaměřených na blízké okolí nechybí v portfoliu kojetínského světového týmu ani projekty, které se dotýkají celosvětových globálních problémů. „Víme, že problémy jsou jak tady kolem nás, tak ve světě. Když začala válka na Ukrajině, udělaly jsme finanční i materiální sbírku. Děláme, co je potřeba a co nám přijde v tu chvíli důležité,“ vysvětlují studentky. Pravidelnou součástí jejich aktivit v programu Světová škola jsou i burzy různých výrobků. Výtěžek z nich putuje na charitu, do chudých nebo válkou trpících oblastí světa nebo třeba na fotopasti, které monitorují místní faunu. U studentů byl velice oblíbený projekt Ohrožení živočichové, který jim přinesl řadu nových poznatků i přesto, že se kvůli pandemii odehrával z větší části v online prostředí.

Učíme se hlavně my

Na všechny své aktivity i jejich dosah jsou Hana, Dita i Mariana jaksepatří hrdé. Jsou si zároveň dobře vědomy toho, co tyto akce přinesly jim samotným. Umět přemýšlet o světě, dokázat pracovat společně, překonávat překážky, naučit se trpělivosti a nevzdávat to – tyto dovednosti zmiňují jako ty, které získaly díky pořádání akcí Světové školy. „Nebylo to lusknutím prstu a nebylo to vždycky hned tak, jak bychom chtěly. Setkaly jsme se i s řadou komplikací, ale dokázaly jsme se s nimi většinou poprat a dnes jsme pyšné na to, co všechno dokážeme zvládnout,“ raduje se z dosažených výsledků Dita. „Určitě jsme něco mohli udělat lépe. Každý rok je to ale lepší a lepší. Už jen to, že o takových tématech dáváme ve škole vědět a že se nad nimi samy zamýšlíme, je dobrá věc. Máme dobrý pocit, že jsme někomu nebo něčemu dokázaly pomoct.“

Alena Schagen

Materiál byl vytvořen v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world Third Trio EU Presidency Project” financovaného Evropskou unií. Projekt je realizován organizacemi CONCORD Sweden; Coordination SUD; České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS); a CONCORD Europe. Obsah tohoto materiálu nevyjadřuje názory dárců a nezakládá žádnou odpovědnost na jejich straně.