CZŠ sv. Ludmily Hradec n. Moravicí, pob. Opava

Koordinátor
Mgr. Blanka Alžběta Závorková, Mgr. Marie Šoltisová
Vedení školy
Ing. Tomáš Honěk
Webové stránky
Certifikát
Škola získala titul Světová škola v roce 2021. Certifikát Světová škola je prodloužen do roku 2028.

Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí (pobočka Opava)

Snažíme se být školou přívětivou, aby se zde všichni cítili dobře a rádi se vraceli. Ve škole vládne mezi pedagogy i žáky přátelská, upřímná a otevřená atmosféra. Pohoda a veselí jsou základem rodinného klimatu. Jsme školou katolickou a vše, co konáme je prodchnuto vírou. Stavíme na křesťanských tradicích, a proto nám nemohou a ani nejsou lhostejná témata, která se nás zdánlivě netýkají. Dětem se snažíme přiblížit globální témata různým způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi, které pomáhají potřebným. Účastníme se například projektu Adopce na dálku, podporujeme projekt Adopce na blízko, pomáháme a spolupracujeme organizacemi SADBA, Likvidace Lepry a podobně. Na pobočce školy pracuje 6 akčních  pedagogů, a není tedy problém uspořádat nejrůznější akce či projekty (namátkou např. práce s knihou „Největší přání“ – problematika globalizace, odpovědná spotřeba, „Bez palmáče“ – problematika používání palmového oleje, „Dnes jím jako Ind, Angolan“ – seznámení dětí s životem v jiných částech světa). Líbí se nám filozofie projektu SVĚTOVÁ ŠKOLA jsme rádi její součástí. 🙂

CZŠ sv. Ludmily se ve školním roce 2022/2023 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

CZŠ sv. Ludmily se ve školním roce 2021/2022 přihlásila do Ceny inspirace Světové školy a byla touto cenou také slavnostně oceněna. Podívejte se na školní video, se kterým se žáci do Ceny inspirace přihlásili a přečtěte si Příběh k Ceně inspirace školy v naší Galerii projektů.

Školní rok 2022/2023

Země, záleží nám na Tobě!

Během projektového dne si děti připomněly, jak správně třídit odpad, jak recyklovat, ale hlavně, jak ho vůbec netvořit. Více se zaměřili na význam kompostování, zakoupili tříkomorový kompostér a jak na podzim, tak na jaře proběhla brigáda, kdy kompost přeházeli a pomocí tatínků zkultivovali i záhony a jeden vyvýšený kompostér pro pěstování cuket. Škola také získala darem vermikompostér, děti si rozdělily služby, kdo se kdy o žížaly stará. V rámci opětovného používání věcí uspořádali předvánoční bazárek, kde děti mohly jak věnovat pěkné a zároveň nepotřebné věci, tak si pak jiné koupit. V rámci této akce vybrali cca 14 tisíc korun a mohli  tak podpořit 4 projekty organizace Člověk v tísni, a to dokonce několikrát. Byly zakoupeny bioplynárny, motyky na práci, sazenice rostlin, „Boj se suchem“. Tímto tedy škola přispěla k cíli: “Podporovat rozvojové země, aby posílily své vědecké a technologické kapacity a přešly tak k udržitelnému způsobu výroby a spotřeby.” Když dále s dětmi přemýšleli o tom, jak odpad vůbec nevytvářet, napadlo je, že by mohli přispět tím, že nebudou nakupovat „dobrůtky“ v plastových obalech a budou naopak péct domácí sušenky. A k tomu se  automaticky přidala nutnost v tomto případě nepoužívat palmový olej. Tudíž si s dětmi během projektového dne zjišťovali informace o problematice pěstování palmového oleje. Pro den Země, které pořádalo město Opava, sesbírali plastové obaly různých dobrůtek a lidé, kteří se u stanoviště zastavili, si vybrali výrobek, u kterého vážili obsah cukru a tuku ve výrobku a také zjišťovali přítomnost palmového oleje. Vznikla tak docela velká výstava asi deseti panelů s tímto velmi ukázkovým přehledem. Zároveň veřejnosti prezentovali Sušenkovou kuchařku, kterou sestavili z receptů, které děti přinášely i se skutečnými sušenkami na svačinky. Těmito aktivitami také přispěli k cíli: “Zajistit, aby lidé v celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou.” 

Sušenkovou kuchařku si můžete stáhnout ZDE.

Školní rok 2021/2022

Moře, záleží nám na Tobě!

Cílem bylo dětem i veřejnosti přiblížit, že ač je moře daleko, je pro nás velice důležité, naučit děti, jak moře chránit a pomáhat mu, hospodařit lépe s odpadovým materiálem a nenakupovat nový. Žáci uspořádali naučnou výstavu svých výtvarných a literárních prací na téma moře pro děti a jejich rodiče v městské knihovně Petra Bezruče v Opavě. Pro účastníky výstavy připravili vědomostní soutěž Moře, záleží nám na tobě. Výstavu je také možné i s připravenou soutěží zapůjčit dalším školám. Rodiče i žáci uháčkovali mořská zvířátka pro školní aukci a výtěžek z prodeje podpořil organizaci Mořské želvy a uprchlíky z Ukrajiny.

Během celého roku žáci vymýšleli nejrůznější využití pro recyklovaný materiál, z nichž poté vytvořili katalog nápadů na výrobky z odpadového materiálu, který bude sloužit jako inspirace pro ostatní. Katalog byl slavnostně pokřtěn na zahradní slavnosti pro žáky i veřejnost.

A jak akci hodnotí žáci?

  • „Nejvíce mě zaujalo, že jsme recyklovali a pokaždé jsme vyráběli něco jiného a zajímavého. Nebylo to pořád stejné.“
  • „Naučila jsem se toho hodně o různých živočiších a o moři.“

Školní rok 2020/2021

Zázrak voda

Toto téma si vybrali žáci opavské pobočky Církevní základní školy svaté Ludmily při podzimní distanční výuce. V projektu společně s dětmi pronikáme do tajemství Vody, seznamujeme se s její důležitostí a snažíme se dětem předat, zda je vody a zvláště té pitné na Zemi dostatek, jak se o ni starat, jak s ní dobře hospodařit. Rádi bychom do konce školního roku připravili nejen pro děti naší školy, ale také pro veřejnost Zahradní slavnost, na které bychom i ostatním přiblížili interaktivně toto téma, z dobročinného jarmarku věnovali vybranou finanční částku na „vodní“ projekty v rozvojových zemích: https://www.skutecnydarek.cz/, nakoupili perlátory pro školu, a hlavně bychom při této příležitosti otevřeli novou geocachingovou stezku s názvem Zázrak voda, která by široké veřejnosti zábavnou formou téma vody přibližovala. Cesta by měla vést kolem řeky Velká z Opavy Jaktaře k rybníku do Stěbořic. Myslíme si, že tato forma bude schůdná i v případě nepříznivé epidemiologické situace a může se stát zpříjemněním volných chvil.