26. základní škola Plzeň

Koordinátor
Zlata Langmaierová
Vedení školy
Eva Švolbová
Webové stránky
Certifikát
Certifikát Světová škola platný od roku 2020 do roku 2022.

Výjimečnost naší školy spočívá ve správně nastaveném vztahu mezi studentem a pedagogem napříč celou naší školou. Vzájemný respekt a především jedinečnost každého takového vztahu, není obohacující jen pro naše studenty, ale v neposlední řadě i pro nás samotné pedagogy. Studentům se v souvislosti s globálními tématy, respektive problémy, snažíme vštípit, že každý člověk a tudíž i oni samotní mohou přispět ke změně, která povede minimálně k zamyšlení nad daným tématem v praxi – třídění odpadu, konzumní způsob života, nadprodukce odpadu, plýtvání potravinami…

Naše škola považuje už samotnou možnost ucházet se o získání titulu Světová škola za skvělou příležitost, jak rozšířit povědomí o fungování světa v globálních souvislostech. Samotný zisk titulu Světová škola by byl jen velkým bonusem výsledku dlouhodobé systematické práce, který by mohl naší škole pomyslně otevřít dveře ke spolupráci s jinými subjekty mimo hranice školy. Zároveň si uvědomujeme, že pomyslný zisk titulu pro školu znamená obrovskou odpovědnost za osvětu v daném tématu, kterou jsme ale s velkou chutí přijali.

Školní rok 2019/2020

Císařovy nové šaty

Cílem projektu bylo, že žáci uspořádají prodejní výstavu a módní přehlídku z recyklovaných věcí či věcí, které by se jinak vyhodily, v rámci které budou zvyšovat povědomí o odpovědné spotřebě. Škola tím přispívá k rozvoji sebevědomé generace, která se nenechá ovlivnit, má vlastní kritické myšlení a zdravý přístup k sobě samému i ke svému okolí. Místní akcí chtěli žáci přispět k tomu, že žáci i rodiče mají zdravý pohled na ekologii skrze design a umění a eliminují příčiny a dopady „fast fashion.” Kvůli vládním opatřením akce proběhla v podobě projektového dne pro celou školu, který byl zaměřený na oděvní průmysl, jeho dopady a přesahy z hlediska globálních problémů. Jelikož oděvní průmysl obsazuje první příčky v oblasti znečišťování životního prostředí, což se i velmi často děje za nelidských podmínek, chtěli učitelé touto formou žákům ukázat směr, jak recyklovat staré oblečení. Ukázat jim, že ne vše, co je staré a děravé, patří do koše a že vlastně být OUT znamená být IN. Směrovat je k tomu, že nejdůležitější je začít sám u sebe a probudit v nich cit pro inovaci.