Plánování místní akce s globálním přesahem

17/1/2020

Poté, co škola provedla ve fázi ZJIŠŤUJ šetření v komunitě, přichází čas na plánování akce, která přispěje k řešení nebo zvýšení povědomí o vybraném globálním problému.

Školy tvoří plán své letošní akce, který budou posílat koncem ledna koordinátorovi. Pojďme se na tento krok podívat zblízka.

Co je jeho cílem?

  • rozhodnout, co konkrétního by mělo být uskutečněno a čeho by mělo být realizací projektu dosaženo
  • naplánovat, připravit, realizovat a vyhodnotit projekt/akci
  • informovat veřejnost o výsledcích projektu atraktivním způsobem

Jakmile je definován problém, může začít plánování školní akce s cílem přinést pozitivní změnu a přispět k řešení vybraného problému. Akce může být spojena s dlouhodobým projektem či jednorázovou událostí, každopádně však musí být propojena s dlouhodobými cíli školy a se školní výukou. Zároveň má zasáhnout nejen prostředí školy, ale svým rozsahem má být akcí veřejnou, do níž se zapojí i další partneři (např. státní instituce, soukromé subjekty, zájmové organizace, ), kteří jsou součástí komunity.

Při plánování místní akce je kladen důraz na oslovení partnerů a jejich motivování, aby se spolu se školou do akce aktivně zapojili. Školní týmy si určují, které subjekty, instituce, spolky v okolí by se mohly zapojit, vymýšlí způsob, jak je kontaktovat. Častými partnery jsou městské či obecní úřady, které mají samozřejmě na dění v komunitách velký vliv, dále pak soukromé firmy nebo neziskové organizace zabývající se např. životním prostředím či globálním rozvojovým vzděláváním. Pro oslovení partnerů týmy využívají briefing paperů (informačních dopisů partnerům) nebo ukázek svých výsledků z pořádání školních akcí. Obecně mají akce směřovat k ustavení dlouhodobější spolupráce mezi školou a těmi partnery, kteří jsou motivováni se zvoleným problémům s globálním přesahem dále věnovat.

Plán akce je nástrojem, který školám pomáhá nejen při plánování jednotlivých kroků včetně těch, které např. umožní minimalizovat možná rizika, ale je důležitý i pro navržení způsobů propagace akce, zhodnocení dopadů akce apod. Samotná realizace akce by měla přinést zlepšení situace v místě školy či zvýšit povědomí okolních obyvatel o zvoleném problému.

Podívejte se, jak plánoval místní veřejnou akci školní tým Gymnázia Frýdlant.

Inspirujte se aktivitou Pořádáme koncert z metodiky Active Citizens.

Plán akce je třeba zaslat v podobě vyplněného formuláře Plán místní akce, který naleznete v záložce „Ke stažení“ > „formuláře“.