Změny klimatu a já

Žáci pracují s pojmem uhlíková stopa, využívají výpočet vlastní uhlíkové stopy pro porovnání s průměrem ČR, EU či světa. Následně žáci přemýšlejí, jakými opatřeními by mohli svoji uhlíkovou stopu snížit, případně jinak přispět ke snížení dopadů klimatických změn. Výstupem bude zpracovaná myšlenková mapa, pracovní list a osobní dopis se závazkem.