Z popelnice do lednice

Učební jednotka vede žáky k uvědomění si faktu, v jaké obrovské míře plýtváme jídlem. Žáci budou po zhlédnutí filmu „Z popelnice do lednice“ diskutovat o příčinách plýtvání jídlem
a jeho možnému omezení. Ve skupinách vytvoří naučné plakáty reflektující jejich pocity z filmu, které umístí do výkladních skříní obchodníků i na školní chodbu.