Úvod do tématu Ochrana životního prostředí

Úvodní seznámení žákyň a žáků s tím, co je to ochrana životního prostředí, co
se jim v jejich okolí líbí a nelíbí a co mohou děti samostatně ve svém
okolí změnit a na koho se obrátit.
Žákyně a žáci na úvod společnou diskuzí definují téma ochrany přírody apod. a
vyzkouší si péči o životní prostředí v okolí školy v malých skupinách.
Během vyučovací hodiny si žáci upevní znalosti o tématu, pochopí,
co všechno mohou jako děti ve svém okolí proměnit a zároveň si to i
vyzkouší