Uprchlictví

Tato aktivita zkoumá fenomén uprchlictví a migrace. Díky poznání osudů konkrétních uprchlíků v minulosti můžeme prozkoumat reakci většinové společnosti na problémy lidí prchajících před smrtelným nebezpečím v dnešní době. V učební jednotce budou žáci zpracovávat své myšlenky formou písemných odpovědí a v závěrečném shrnutí napíší esej k tématu uprchlictví.