Uč se, zjišťuj, jednej

Učební lekce je zaměřena na seznámení s pojmem chudoba, srovnání
podmínek vzdělávání na světě a vytváření pozitivních postojů a
jednání žáků k těmto globálním problémům světa.
Učební lekce je rozčleněna do dvou dvouhodinových bloků (celkem
čtyř předmětových hodin), které na sebe svými aktivitami navazují.
Výstupem hodnotících aktivit je 1) komentovaná myšlenková mapa na
téma „Chudoba a my s ní?“, s kterou seznámí spolužáky, 2) výzva
(leták) pro rodiče a veřejnost, 3) nástěnka „Světová škola“. Slovně
hodnotíme obsahovou stránku mapy, výzvy a nástěnky.