Třídění odpadu

Myšlenkou lekce je naučit děti správnému třídění odpadu a zároveň
vytvoření pomůcky, která jim s tříděním pomůže.