Třídění odpadu, recyklace

Tato hodina vede k poznání daného tématu, k rozvoji dalších myšlenek a k
motivaci ke třídění. Žáci pracují na několika stanovištích, na kterých
získávají různé náhledy tématu. Učitel je zde pouze jako průvodce a žáci
vedou tuto lekci dle svých možností.