Světelné znečištění jako součást života moderního člověka

Žáci se seznámí s pojmem světelné znečištění, s jeho projevy a
dopady na lidský organismus a životní prostředí.
Na základě získaných informací vyrobí poster na téma světelného
znečištění a pokusí se navrhnout, jakými způsoby by oni sami mohli
proti tomuto fenoménu bojovat.