Rozvojová spolupráce

Lekce objasňuje žákům termín rozvojová spolupráce a
předkládá možnosti její realizace především v podobě plnění
Rozvojových cílů tisíciletí. Výsledkem práce žáků jsou jednak schematicky a
přehledně zaznamenané postoje a názory na tuto
problematiku, jednak určitá forma úvahy zaznamenaná
formou volného psaní.