Problémy s půdou v Keni

Hodina vedená metodou E-U-R. Žáci se seznámí s problémy, které se týkají nedostatku úrodné půdy v Keni. Prostudují možná řešení a napíší odpověď na fiktivní dopis z Keni, kde navrhnou řešení. V hodině pracují jak samostatně, tak ve skupinách.