Příčiny a problémy integračních procesů

Formou modelové hry žáci
odvodí základní důvody a oblasti mezinárodní spolupráce. Ve skupinách
představujících samostatná společenství – státy si vyzkoušejí strategické
rozhodování a vyjednávání. Na závěr posoudí možné problémy v mezinárodních
vztazích a riziko možnosti nedodržování smluv.