Příběhy o dětech

Děti se seznámí s vizuálními rozdíly a současně vlastnostmi
shodnými, podobnými všem dětem.