Poznej svá práva

Lekce je zaměřená na pochopení základních lidských práv. Výuka probíhá
jak ve skupinách, tak i samostatně. Cílem lekce je zamyšlení se nad touto
problematikou a vytvoření krátké úvahy na jedno ze zvolených lidských
práv.