Potravinová bezpečnost

Hodina se zaměřuje na téma potravinové bezpečnosti. Žáci pracují ve skupinách s textem s cílem osvojit si základní pojmy, které budou použity v legendě u jednotlivých stanovišť u místní akce týkající se tématu: “ Zvýšeného nárůstu obézních dětí na naší škole versus podvýživa a hlad dětí v rozvojových zemích“.