Postavení migrantů v České republice, současná migrační
vlna

Žáci se nejdříve seznámí
s postřehy a zkušenostmi 4 cizinců žijících již delší dobu v České
republice. Zamyslí se nad tím, s jakými problémy se cizinci u nás
musí potýkat a zda si většinová populace jejich obtíže dostatečně
uvědomuje, zajímá se o ně.