Politika jednoho dítěte

Žáci se seznámí s politikou jednoho dítěte, která je uplatňovaná
v Číně. S pomocí internetu najdou a utřídí informace
k danému tématu. Společně potom odpovídají na otázky a
hledají jiná řešení snížení populačního růstu, která by
neměla tak velké negativní dopady pro čínskou společnost.