Ochrana lidských práv a role OSN

V průběhu lekce se žáci formou skupinové práce seznamují s tím,
jak vypadá reálné vyjednávání na půdě Organizace spojených národů,
proč se v řadě případů tak těžko dospěje ke všemi zainteresovanými
státy akceptovatelnému výsledku jednání a jak konkrétně mohou
mezinárodní organizace zlepšit život obyčejných lidí po celém světě.