Nerovnost mezi lidmi

Jedná se o úvodní lekci na téma nerovností mezi lidmi. Žáci jsou uvedeni do problematiky,
zmapují informace a zkušenosti, které mají. Žáci se seznámí se základními druhy
nerovností a diskutují na zvolené téma. Žáci pracují samostatně i v malých
skupinách. Konkrétním výstupem je výsledek třídního hlasování o společném tématu,
kterému se třída bude nadále věnovat.