Navždy mladí?

Učební lekce je zaměřena na zjišťování a pozitivní ovlivňování postojů žáků k seniorům a tvoří nedílnou součást celoročního projektu věnovanému problematice stáří s názvem „Dědečku, babičko, pojďte s námi do školy “. Lekce je rozčleněna do čtyř bloků. Výstupem hodnotící aktivity je komentovaná koláž na téma „Senior, jak ho vidím já“.