Mezinárodní rozvojová spolupráce v oblasti zdraví

Lekce vede žáky k práci s textem, který jim nastiňuje
důležitost správné výživy a osvěty v oblasti zdraví pro život
každého jedince. Výsledkem práce žáků budou jejich poznámky v textech,
které prokážou jejich vztah k dané tematice i přehled o ní.
Svá řešení žáci následně konfrontují s výsledky práce
nejprve spolužáka v lavici, následně celého kolektivu.