Město s dobrou adresou

Žáci se seznámí s konkrétním jimi vybraným cílem GRV – trvale udržitelný rozvoj měst a obcí, specifikují konkrétní téma vzhledem k místním podmínkám a vyberou, čemu se v dalším projektovém pokračování budou věnovat se zřetelem k místní akci tak, aby ji byli schopni veřejně zrealizovat. Cílem hodiny je získat motivaci k další práci nad přesněji definovanou aktivitou.